นิ่งสนิทอย่างมีความสุข

วันที่ 03 สค. พ.ศ.2558

 

  นิ่งสนิทอย่างมีความสุข

 

 ตอนนี้หลวงพ่อไม่ อยากทำอะไรแล้ว อยากมานั่งหลับตา

      ลูกต้องขวนขวายกันนะลูกนะ     เอาจริงเอาจัง
ทำอย่างมีความสุข  เอาให้ได้ชัด ๆ ยิ่งขึ้นไป
เรื่อย ๆ ถ้าลูกทำได้  สิ่งที่เร้นลับจะกลายเป็นสิ่ง
ที่เปิดเผย     หลวงพ่ออยากให้ถึงวันนั้น
หลวงพ่อรอคอยวันเวลาที่ลูกใจตั้งมั่น  จะทำได้
ก็ต้องทิ้งทุกอย่างจริง ๆ
 
      ถ้าใครละเอียดแล้วให้ เข้าไปตรงกลางอย่าง
สบาย ๆ นิ่ง ๆ นุ่ม ๆ เบา สบาย  มันจะเข้าไปเอง
อย่างเร็วแรง ซ้อนให้ติด เข้าไปในกลางองค์พระ

ให้สนิท     นิ่งในนิ่ง นิ่งอย่างเดียว  นิ่งแน่น
ในนิ่งแน่น  อย่างมีความ สุขนะลูก

 

 

 พระเทพญาณมหามุนี