เป็นเรื่องปกติ ของโลกใบนี้

วันที่ 04 สค. พ.ศ.2558

 

เป็นเรื่องปกติ ของโลกใบนี้

 

เป็นเรื่องปกติ ของโลกใบนี้

    ที่มีลาภ     เสื่อมลาภ

      มียศ        เสื่อมยศ

 มีสรรเสริญ   มีนินทา

     มีสุข          มีทุกข์

    ทุกอย่างมีขึ้น มีลง ไม่คงที่ เป็นเรื่องธรรมดา

      ถ้าเราสั่งสมบุญ ใจเราตั้งมั่นอยู่ในบุญ
ตรึกระลึกถึงบุญไปเรื่อยๆ เราก็จะอยู่

เหนือสถานการณ์นั้นได้ เหมือนมรสุมที่พัดผ่านมา

     ถ้าเรายกตัวยกใจ ให้สูงกว่ามรสุม มันก็เพียงผ่านมา

แค่กระทบแต่ไม่กระเทือน จนเกิดความเสียหาย แก่ชีวิตของเรา

ใจที่ตรึกระลึกนึกถึงบุญ ก็จะเป็นเช่นนั้น


 

  "คุณครูไม่ใหญ่"