ความสุขจากสมาธิ

วันที่ 05 สค. พ.ศ.2558

 

ความสุขจากสมาธิ

ความสุขจากสมาธิเกิดขึ้นเพราะจิตที่บริสุทธื์
ยิ่งบริสุทธิ์ ก็ยิ่งมีความสุขเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ
ใจก็ถูกกลั่นให้ใสสะอาด มีความสุขเป็นรางวัล

 

Happiness from meditation arises from a pure  mind.
The more purity, the more happiness you gain.
For the mind which has been purified, the reward is happiness.

 

คุณครูไม่ใหญ่
หนังสือยิ่งหยุดยิ่งนิ่ง...ยิ่งดิ่งไม่หยุด2