รักที่จะศึกษาวิชชาธรรมกาย

วันที่ 06 สค. พ.ศ.2558

 

รักที่จะศึกษาวิชชาธรรมกาย

 

รักที่จะศึกษาวิชชาธรรมกาย
ต้องรักษาความบริสุทธิ์
ต้องไม่ติดอะไร ใจเกลี้ยงๆ

 

If you love to study Vijja Dhammakaya
You have to maintain your purity
Your mind must be completely detached.


 

คุณครูไม่ใหญ่
ยิ่งหยุดยิ่งนิ่ง...ยิ่งดิ่งไม่หยุด2