สมาธิ..สำคัญกับชีวิต

วันที่ 06 สค. พ.ศ.2558

 

สมาธิ..สำคัญกับชีวิต

 

สมาธิ..สำคัญกับชีวิต

  สมาธิเป็นหัวใจของการเกิดมาเป็นมนุษย์

 ที่จะทำให้เราพบแสงสว่างส่องทางชีวิต   

  และพบที่พึ่งที่ระลึกที่อยู่ภายในตัว  ที่จะทำให้เราดับทุกข์ได้  

หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานของชีวิตได้

 

 

 ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่