รีบชิงช่วงสร้างบารมี

วันที่ 08 สค. พ.ศ.2558

รีบชิงช่วงสร้างบารมี

 

รีบชิงช่วงสร้างบารมี
ก่อนที่จะถูกช่วงชิงไปสู่ปรโลก
เพราะเราไม่รู้ภพชาติในอดีต
เราทำผิดทำพลาดอะไรมาบ้าง

 

 คุณครูไม่ใหญ่

๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร