มีความสุขกับการทำงานทางใจ

วันที่ 08 สค. พ.ศ.2558

มีความสุขกับการทำงานทางใจ

 

มีความสุขกับการทำงานทางใจ 
     งานทางโลกกับงานทางธรรม  ก็คล้าย ๆ กันคือ...ถ้าทำด้วยฉันทะ  มันจะมีความสุข  มีความสนุกเพลิดเพลินกับการทำงาน เพราะทำด้วยใจรัก 
          ถ้ารักที่จะเข้าถึงธรรม รักที่จะปฏิบัติแล้ว   ฉันทะก็เกิดขึ้น   มีความสุข สนุกกับการปฏิบัติ  กับการตรึกถึงดวงใส ๆ ตรึกถึงองค์พระใส ๆ พร้อมกับภาวนาไปเรื่อย ๆ

 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่