ใจ หยุดสนิทไว้กลางกาย

วันที่ 10 สค. พ.ศ.2558

 

ใจ หยุดสนิทไว้กลางกาย

 

ใจ   หยุดสนิทไว้
               กลางกาย

       ฟ้า  ถล่มดินทลาย
                   นิ่งไว้

       ใจ  ตรึกทุกลมหาย-
                   ใจลูก

       ดิน แต่งปั้นดาวได้
    
    สถิตไซร้ในแดนสรวง


       

   "ตะวันธรรม"