ใจที่ไร้กังวล

วันที่ 11 สค. พ.ศ.2558

 

ใจที่ไร้กังวล

 

สภาพใจที่จะไปถึงที่สุดแห่งธรรม   
จะต้องเป็นสภาพใจที่ไร้กังวล   
ไม่ติดในคน  สัตว์  สิ่งของ  
เยือกเย็นเป็นนิจ  
สะอาด  บริสุทธิ์  ผ่องใสตลอดกาล
ไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใด  
นี้เป็นจิตใจสำหรับผู้ที่จะเดินทาง
ไปถึงที่สุดแห่งธรรม

 

 

 

(คุณครูไม่ใหญ่)
๘  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๓๙