วิธีที่ดีที่สุด...ในการตอบแทน พระคุณพ่อแม่

วันที่ 13 สค. พ.ศ.2558

 

วิธีที่ดีที่สุด...ในการตอบแทน พระคุณพ่อแม่

 

วิธีที่ดีที่สุด...ในการตอบแทน พระคุณพ่อแม่

         วิธีตอบแทนพระคุณบิดามารดา ที่ดีที่สุด คือ...การเอาร่างกาย  ที่ท่านให้มานั่งหลับตาให้ดี  ให้ละเอียดที่สุด  บริสุทธิ์ที่สุด

           บริสุทธิ์ที่เรา..ได้ที่ท่าน  ทำทานที่เรา..ได้ที่ท่าน  รักษาศีลที่เรา..ได้ที่ท่าน  เจริญภาวนาที่เรา...ได้ที่ท่าน  

 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่