เอาชนะด้วยบุญ

วันที่ 14 สค. พ.ศ.2558

 

เอาชนะด้วยบุญ

 

เอาชนะด้วยบุญ

          การทำอะไรต้องคิดให้ลึกซึ้ง  ด้วยใจที่ละเอียด  จึงจะเข้าถึงธรรมละเอียดได้    

          คำว่า..ท้อแท้  ท้อถอย  อย่าให้เกิด  เพราะถ้าเกิดแสดงว่า..สวนทางกับจุดหมายของเราเอง   

         แม้เหตุการณ์ทั้งดีและไม่ดีจะเกิด   ต้องคิด ว่าเป็นการสร้างบารมี เสริมสร้างบารมีทั้งสิ้น  เป็นสิ่งที่เราควรปรารถนา เพราะฉะนั้นต้องอดทน  และเอาชนะด้วยบุญ  

 

 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่