ถ้ากลัวความตาย

วันที่ 15 สค. พ.ศ.2558

 

ถ้ากลัวความตาย

 

ถ้ากลัวความตาย
ต้องหันหน้าไปพิจารณาความตาย
และสั่งสมบุญเอาไว้เยอะๆ
ด้วยทาน ศีล ภาวนา
แล้วความกลัวตายก็จะหมดสิ้นไป

 

๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
คุณครูไม่ใหญ่

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร