"ขยันตรึก"

วันที่ 18 สค. พ.ศ.2558

 

"ขยันตรึก"

 

"ขยันตรึก"
         หลวงพ่อมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้ทุกคนในโลกเข้าถึงพระธรรมกาย ซึ่งการที่จะเข้าถึงได้นั้น ต้องอาศัยการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง ทุกวันและตลอดเวลา แม้เราจะอยู่ในอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง นอน หรือทำภารกิจอันใดก็ตาม ให้หมั่นนำใจมาวางไว้ที่ศูนย์กลางกาย ฝึกหยุด ฝึกนิ่ง ตรึกดวงแก้ว หรือองค์พระบ่อย ๆ ทำบ่อย ๆ ซ้ำแล้วซ้ำอีก แม้บางครั้งประสบการณ์จะชัดเจนบ้าง สว่างบ้าง มืดบ้าง เห็นบ้าง ไม่เห็นบ้าง ก็ขอให้ทำไปเถอะ เพราะความสม่ำเสมอในการปฏิบัติธรรม เป็นหัวใจของการเข้าถึงพระธรรมกายภายใน
         เราต้องทำตลอดทั้งวัน ใหม่ ๆ อาจจะรู้สึกฝืนบ้าง เพราะเราไม่เคยชิน แต่เมื่อเราฝึกบ่อยเข้าเราจะคุ้น พอคุ้นแล้วเราก็เคย พอเคยแล้วเราก็ชิน ชินจนเราเกิดความรู้สึกว่า วันนี้ ถ้าเราไม่ได้ทำอย่างนี้ เหมือนเราขาดอะไรไปสักอย่าง และสิ่งนี้จะให้ประโยชน์ในภายหลัง ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่คุ้มค่าต่อการฝึก เพราะฉะนั้นให้ขยันตรึกที่ศูนย์กลางกายทุกวัน และจงจำไว้ว่า ขยันอย่างเดียว อย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันเท่านั้น จึงจะเข้าถึงพระธรรมกายได้

 

 

 

คุณครูไม่ใหญ่