กระแสแห่งความสุขใจ

วันที่ 18 สค. พ.ศ.2558

 

กระแสแห่งความสุขใจ

 

กระแสแห่งความสุขใจ

          ปฏิบัติธรรมเพื่อสั่งสมบุญกุศลไว้ในตัวมาก ๆ  แล้วตัวเราจะมีพลังใจที่เข้มแข็ง เบิกบาน มีความสุข   กระแสแห่งความสุขใจของเรา  จากการประพฤติปฏิบัติธรรม  จะแผ่ขยายออกไปรอบตัว  เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตา  แต่เราสามารถสัมผัสได้ด้วยใจ

              บุคคลใดก็ตามที่เข้าใกล้เรา เขาจะมีความรู้สึกเย็นใจ สุขใจ อบอุ่นใจอย่างบอกไม่ถูก  เหมือนคนเดินฝ่าเปลวแดดร้อนแรงมา  แล้วเดินไปเจอต้นไม้ใหญ่ ได้นั่งพักใต้ร่มไม้นั้น ย่อมมีความเย็นกายเย็นใจฉะนั้น

 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร