กฎแห่งกรรม

วันที่ 21 สค. พ.ศ.2558

 

กฎแห่งกรรม

 

กฎแห่งกรรม

         กฎแห่งกรรม คือ กฎแห่งการกระทำ หรือ กฎแห่งเหตุและผล ประกอบเหตุอย่างนี้ ต้องไปมีผลอย่างนั้น ประสบผลอย่างนี้ เพราะประกอบเหตุมาอย่างนั้น

         กรรม คือ การกระทำทางกาย ทางวาจา และทางใจ จะดีหรือชั่ว เจตนาหรือไม่เจตนา จะน้อยหรือมากล้วนมีผลทั้งสิ้น  ที่ไม่มีผลไม่มีเลย ผลบางอย่างปรากฏชัดในปัจจุบันทันตาเห็น บางอย่างไม่เห็น  เพราะเราตายเสียก่อน  แต่ว่าผลนั้นจะส่งต่อ  ๆ กันไปหลังจากตายแล้ว  รวมทั้งเกิดใหม่อีกกี่ครั้งก็ยังต้องเจออีก 

 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่