สิ่งที่โลกขาดแคลน

วันที่ 21 สค. พ.ศ.2558

 

สิ่งที่โลกขาดแคลน

 

สิ่งที่มหาเศรษฐีและผู้มีอำนาจในโลกขาดแคลน...
คือ  ความสุข  และความรู้แจ้งเห็นจริงในชีวิต

เรามาถึงจุดตรงนี้แล้ว
ถ้าหากหมั่นศึกษา  
หมั่นฝึกฝนอบรม 
หล่อหลอมตนเองตลอดเวลา  
เดี๋ยวเราก็ไปถึงจุดตรงนั้นได้อย่างอัศจรรย์ 

 

 

(คุณครูไม่ใหญ่)
๒๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๓๙