ยิ่งหยุด...ยิ่งเร็ว...ยิ่งง่ายมาก 1

วันที่ 21 สค. พ.ศ.2558

 

ยิ่งหยุด...ยิ่งเร็ว...ยิ่งง่ายมาก 1

   

        ใจที่หยุดนิ่งหลุดเข้าไปสู่ภายในได้ จะได้เห็นของจริง เพราะของจริงที่อยู่ภายในศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ นั้นมีอยู่จริง ถ้าทำจริง หยุดนิ่งได้จริง จะรู้แจ้งเห็นจริง มีความสุข ความบริสุทธิ์ มีที่พึ่งที่แท้จริง

        The still mind: able to enter within, will see reality, because reality within the seventh base of the mind is real. If you are really accomplished, really still, you will know and see the reality within; and find happiness, purity and refuge within.


ยิ่งหยุด...ยิ่งเร็ว...ยิ่งง่ายมาก 1

The more you stop your mind, the faster and easier you will progress !

 

 

คุณครูไม่ใหญ่