การส่งกำลังใจ

วันที่ 24 สค. พ.ศ.2558

 

การส่งกำลังใจ

 

การส่งกำลังใจ

         เราจะส่งพลังใจ ส่งกำลังใจ ก็ต้องสร้างกำลังใจของเราเอง ให้มีกำลังขึ้นมาเสียก่อน ใจจะมีกำลังได้ ต้องไปเชื่อมกับแหล่งพลังอันไม่มีที่สิ้นสุด คือพระรัตนตรัย ซึ่งมีอานุภาพไม่มีประมาณ ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แล้วช่วยกันอธิษฐานจิต อย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชชา ของการส่งกำลังใจ

 

 

พระเทพญาณมหามุนี

11 สิงหาคม 2546

จากหนังสือ AT LAST YOU WIN
ในที่สุดคุณก็ชนะ

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร