วันหนึ่ง เราได้เวลาเท่ากัน

วันที่ 24 สค. พ.ศ.2558

 

วันหนึ่ง เราได้เวลาเท่ากัน

 

วันหนึ่ง

      เราได้เวลาเท่ากัน

   คือคนละ ๒๔ ชั่วโมง

       แต่ได้ไม่เท่ากัน

คือได้บุญกุศลไม่เท่ากัน


   

 "คุณครูไม่ใหญ่"