ดำเนินตามรอยพระศาสดา

วันที่ 26 สค. พ.ศ.2558

 

ดำเนินตามรอยพระศาสดา

 

ดำเนินตามรอยพระศาสดา

            พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา สมัยที่ยังเสวยพระชาติเป็นพระบรมโพธิสัตว์   กำลังสั่งสมบารมีอยู่นั้น ท่านมิได้หวาดหวั่นต่ออุปสรรคทั้งหลายทั้งมวลเลย ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น  แม้จะต้องเสียทรัพย์   เสียอวัยวะ  หรือแม้กระทั่งชีวิต  ท่านก็ไม่หวาดหวั่นแต่อย่างใด    

           ท่านคิดแต่เพียงว่า...เกิดมาภพหนึ่ง  ชาติหนึ่ง  ก็จะตั้งใจสั่งสมบารมีให้เต็มเปี่ยม  เพื่อบรรลุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้

 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่