บั้นปลายชีวิตของคุณยายฯ

วันที่ 10 กย. พ.ศ.2558

 

บั้นปลายชีวิตของคุณยายฯ

 

บั้นปลายชีวิตของคุณยายฯ 

 ในบั้นปลายชีวิตของคุณยายฯ
หลวงพ่อถามท่านว่า ...

วันหนึ่งๆ ยายคิดเรื่องอะไร ทำอะไร ท่านก็บอกว่า ...

   " ตลอดชีวิตของยาย สิ่งที่ยายคิด ยายคิดแล้ว แล้วก็คิดจนหมดแล้ว   สิ่งที่ยายพูด ยายพูดไปแล้ว แล้วก็พูดจนหมดแล้ว   สิ่งที่ยายอยากจะทำ ยายทำแล้ว และยายไม่ต้องทำอีกแล้ว

    ตอนนี้ยายอยากอยู่เฉยๆ กับธรรมะภายในที่ยายรัก และหวงแหน เพราะว่าเป็นที่พึ่งที่แท้จริง และถาวรของยาย สิ่งอื่นจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ หรืออะไรก็ตาม ไม่ใช่ที่พึ่ง ธรรมะกับบุญกุศลที่ยายสร้างไว้ เป็นที่พึ่งที่ระลึกของยายทั้งในปัจจุบัน และหลังจากที่ยายตายแล้ว ก็ยังเป็นที่พึ่งให้ในสัมปรายภพ และยังเป็นที่พึ่งให้ แม้ในภพชาติต่อไป ที่ยายจะเกิดลงมาสร้างบารมี เพื่อไปสู่ที่สุดแห่งธรรม "
 

 
คุณครูไม่ใหญ่ 
17 มีนาคม 2545