ทำบุญสงเคราะห์โลกกับทำบุญกับพระสงฆ์

วันที่ 10 กย. พ.ศ.2558

 

ทำบุญสงเคราะห์โลกกับทำบุญกับพระสงฆ์

 

ทำบุญสงเคราะห์โลกกับทำบุญกับพระสงฆ์

ทำบุญสงเคราะห์โลก
ได้อานิสงส์ น้อยกว่า การทำบุญในแหล่งเนื้อนาบุญ
แต่ถามว่า ควรทำสิ่งใด ก็ต้องทำควบคู่กันทั้งสองอย่าง
เพราะเราต้องอยู่กับคน ก็ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันไป
และบุญนี้จะช่วยให้เรามีรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ
เป็นอุปกรณ์ให้เราสร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบาย
อย่างง่ายดายต่อไปในภพเบื้องหน้า

 

 (คุณครูไม่ใหญ่)
๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐


 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร