สมาคมโฆษณาฯเร่งทำความเข้าใจ เอเย่นซี่- ผู้ประกอบการ -เจ้าของสื่อขอให้เล่นตามกติกา 
...อ่านต่อ
นับว่าเป็นสิ่งที่ไม่อยู่เหนือความคาดหมายตามที่ศาสนิกชนหลายองค์กร รวมถึงพระสงฆ์ ได้ตักเตือนเอาไว้ จนต้องออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านการนำ "
...อ่านต่อ
โดย วรากรณ์ สามโกเศศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ [email protected] ทุกครั้งเมื่อใกล้สงกรานต์ ประเด็นอุบัติเหตุทางรถยนต์อันเกิดจากเมาสุราก็จะเป็นเรื่องสำคัญขึ้นมา ภาครัฐปรารถนาที่จะทำให้ตัวเลขผู้ตายและบาดเจ็บลดน้อยลง
...อ่านต่อ
ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมของประเทศโดยรวม จึงไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๔ (๑)
...อ่านต่อ
กระทรวงสาธารณสุขแฉภัยใหม่มอมเมาโจ๋กินเหล้า “แอบขายเหล้าผสมผลไม้-น้ำหวานปั่นเย็น” เร่ขายตามรถเข็น ในย่านท่องเที่ยว ปริมาณแอลกอฮอล์แรงกว่าพั๊น
...อ่านต่อ
สิ่งเสพย์ติดในปัจจุบันนี้ เท่าที่ทั่วโลกได้ค้นพบและพิสูจน์แล้วปรากฏว่ามีสิ่งเสพย์ติดที่แบ่งตามสภาพของยาไม่ต่ำกว่า 116 ชนิด ทั้งนี้ไม่นับยารักษาโรคทั่วๆ
...อ่านต่อ
เมื่อไหลผ่านจากปาก แอลกอฮอล์ในเหล้าจะซึมซ่านเข้าสู่ร่างกายอย่างรวดเร็ว โดยแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่จะ
...อ่านต่อ
ยังมีพิธีการลอยกระทงตามคติพราหมณ์อีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งกระทำเพื่อบูชาพระผู้เป็นเจ้า คือพระนารายณ์ที่บรรทมสินธุ์อยู่ในมหาสมุทร นิยมทำกันในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เป็น 2 ระยะ จะทำในกำหนดก็ได้
...อ่านต่อ
ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 หรือราวเดือนพฤศจิกายน เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทย ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย โดยปรากฏหลักฐาน จากหนังสือเรื่อง นางนพมาศ หรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์
...อ่านต่อ
ไม้ ขีด เพียง ก้าน เดียว อาจ เผา ผลาญ เมือง ทั้ง เมือง ให้ มอด ไหม้ ไป ได้ ฉัน ใด น้ำ เมา เพียง เล็ก น้อย ก็ อาจ ทำ ลาย ทุก สิ่ง ทุก อย่าง ของ เรา ได้ ฉัน นั้น
...อ่านต่อ
ผู้ประกอบธุรกิจน้ำเมาอ้างว่า ต้องการเข้าตลาดหุ้นเพื่อระดมทุนขยายบริษัทออกไปแข่งขันกับต่างประเทศ
...อ่านต่อ
ธุรกิจเมาไม่ควรเข้าตลาดหลักทรัพย์เพราะเหตุใดน้ำ
...อ่านต่อ
ยี่เป็งเป็นประเพณี ประจำปี ซึ่งจัดขึ้น เพื่อฉลองคืนเดือนเพ็ญที่ จังหวัดเชียงใหม่ ในภาคเหนือของไทย โดยงานจะเริ่มขึ้น ในวันก่อนวันลอยกระทงหนึ่งวัน ใน เดือนพฤศจิกายน
...อ่านต่อ
อยากให้ช่วยกันคิด..มากๆ ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้น และสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น..คุ้มไหม...???
...อ่านต่อ
หายนะ..!!จากการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์โกยเงินคนทั้งชาติ โดยผ่านตลาดหลักทรัพย์
...อ่านต่อ
น้ำเมาร้ายกว่าบุหรี่
...อ่านต่อ
สุราเป็นเครื่องดื่มประเภทมึนเมาที่มีแอลกอฮอล์ชนิดเอธิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol)เป็นสารประกอบสำคัญ การดื่มสุราเมื่อท้องว่าง แอลกอฮอล์จะ ถูกดูดซึมได้รวดเร็วจากทางเดินอาหาร
...อ่านต่อ
...ความเป็นมาของการทอดกฐิน
...อ่านต่อ
ส่วนสมเด็จพระเจ้าจิตรราชบรมจักรพรรดิ์นั้น ก็ได้เสด็จเข้าไปสู่ที่ใกล้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถวาย บังคมด้วยพระเบญจางคประดิษฐ์
...อ่านต่อ
การทอดกฐินในประเทศไทยเรา ซึ่งนิยมปฏิบัติกันอยู่ ในขณะนี้ มีอยู่ 2 อย่าง คือ พระอารามใดเป็นพระอารามหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
...อ่านต่อ
ประเพณีทอดกฐินนี้ เป็นประเพณีที่มีมาแล้วแต่ครั้งสมัยพุทธกาล และเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายทุกยุคทุกสมัยมีความนับถือกันว่าเป็นยอดของมหากุศลผลบุญ จะเป็นปัจจัยนำให้ผู้ได้ทอดกฐินนั้น ได้ประสบซึ่งความสุขความเจริญในอธิโลกและปรโลกตลอดกาลนาน
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร