ปัญหาหนึ่งที่หนักอกของรัฐบาลชุดนี้คือ รัฐบาล ควรสนับสนุน หรือว่า ไม่ควรสนับสนุนให้มีการผลิต และ จำหน่ายสิ่งเสพติดมึนเมา อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ประเภทบุหรี่ ยาสูบ สุรา เบียร์ ไวน์
...อ่านต่อ
ผมไม่รู้ว่าผมเป็นคนไทยหรือเปล่า อาจเป็นเพราะว่าผู้ใหญ่อย่างผม (และอีกหลายต่อหลายคน) กำลังวุ่นอยู่กับปากท้องของตน ก็เลยไม่ได้สนใจอะไรนอกจากตัวเอง
...อ่านต่อ
แค่ถูกกฎหมายไม่พอ ตลาดหลักทรัพย์อ้างว่า ไม่รับจดทะเบียนธุรกิจผิดกฎหมาย แต่ธุรกิจสุราถูกกฎหมายสามารถจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อระดมทุนได้
...อ่านต่อ
สุราไม่ใช่สินค้าธรรมดาเหมือนสินค้าอื่น ๆ ทั่วไป เนื่องจากสุราเป็นสินค้าที่มีโทษมาก เป็นสารพิษทำลายอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายมากมาย ก่อให้เกิดอาการเมา
...อ่านต่อ
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2548 ที่วัดบวรนิเวศน์วิหาร สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เสด็จจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์มายังวัดบวรนิเวศวิหารเวลา 10.00 น. จากนั้นเสด็จเข้าที่พระตำหนักเพชร
...อ่านต่อ
สมเด็จพระเทพฯ เปิดงานมหากรรมหนังสือแห่งชาติครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่ผ่านมา งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 10 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
...อ่านต่อ
สมเด็จพระเทพฯ เปิดงานมหากรรมหนังสือแห่งชาติครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่ผ่านมา งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 10 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
...อ่านต่อ
กรณี บริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “เบียร์ช้าง” จะเข้าตลาดหุ้นนั้น ตอนนี้เห็นชัดว่ามีทั้งฝ่ายค้านและสนับสนุน โดยมีสื่อมวลชนทำตัวเป็นกลางพยายามเสนอแง่มุมทั้ง 2 ฝ่าย
...อ่านต่อ
ผู้จัดการรายวัน – กระทรวงสาธารณสุขขุดประกาศคณะปฏิวัติคุมเวลาขายเหล้า อนุญาตให้แค่ 2 ช่วง ตั้งแต่ 11.00-14.00 น. และ 17.00-24.00 น. คาดโทษร้านค้าฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4,000 บาท
...อ่านต่อ
ห้ามจำหน่ายสุรา หรือ บุหรี่ แก่เด็ก (อายุต่ำกว่า 18 ปี) ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ม.26(1) - (10) ,ม. 78 จำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
...อ่านต่อ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฺฒโน ป.ธ.๙)
...อ่านต่อ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฺฒโน ป.ธ.๙)
...อ่านต่อ
เมื่อวันที่ 25 กันยายน เครือข่ายคณะสงฆ์ป้องกันปัญหายาเสพติดร่วมกับ ชมรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สมาคมรวมใจไทยสุรินทร์ และสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ
...อ่านต่อ
มติคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ปี ๒๕๓๘ ที่อนุญาตให้ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าตลาดหุ้นได้ เป็นมติที่ขัดต่อกฎหมาย เพราะไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องโทษต่อสังคมเลย
...อ่านต่อ
หากสังคมที่ยังมีสิ่งแวดล้อมเป็นอันตรายแอบแฝงอยู่ในอบายมุขรูปแบบต่าง ๆ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของสังคมที่ทุก ๆ คนสามารถร่วมกันทำได้ โดยเฉพาะหากรู้จักคิดได้กันตั้งแต่ในเยาวชน
...อ่านต่อ
 ด้วยผลสำรวจที่น่าตกใจ พบว่า คนไทยกว่า 33 ล้าน นิยม “ดื่มเหล้า”.เสริมการขาย บริการรุกส่งให้ถึงบ้าน…
...อ่านต่อ
ตามที่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (Filing)
...อ่านต่อ
เป็นโครงการที่ถูกจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องกันทุกเดือน โดยในครั้งนี้โครงการถวายสังฆทาน ๒๓๘ วัด ในเขตพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ นับเป็นครั้งที่ ๔ แล้ว ด้วยความพร้อมใจกัน
...อ่านต่อ
นับย้อนไปเมื่อคืนเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีพุทธศักราช ๒๔๖๐ เป็นวันที่
...อ่านต่อ
อยากให้ช่วยกันคิด..มากๆ ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้น และสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น..คุ้มไหม...???
...อ่านต่อ
หายนะข้อที่ 1 หากให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าตลาดหลักทรัพย์ จะทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำลงมาก ผู้ผลิตจะได้แหล่งเงินทุน
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร