"ความมีสิริมงคล อันเป็นเครื่องรองรับมหาโชคมหาลาภทั้งหลาย ให้แก่ตนเอง ไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะไปยังแห่งหนใดก็จะได้รับเกียรติ ได้รับการยกย่อง เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาตลอดไป
...อ่านต่อ
เหตุผลที่มีการกล่าวอ้างของผู้ประกอบการธุรกิจน้ำเมาและฝ่ายการเงินประการหนึ่ง คือ แม้จะเข้าหรือไม่เข้าตลาดหุ้น แต่เหล้าเบียร์ก็ขายได้มาก เพราะคนกินมากอยู่แล้ว จึงไม่เห็นว่าจะทำให้เกิดผลเสียเพิ่มขึ้นได้อย่างไร
...อ่านต่อ
นอกจากจะต้องสร้างกติกาป้องกันแล้ว ส่วนที่เป็นปัญหาสังคม ก็ควรจะหันมาช่วยกันบรรเทาให้ปัญหาลดลงด้วย
...อ่านต่อ
นอกจากนี้ ยังมีโรงงานผลิตเบียร์ 2 โรง โรงงานสุรา 16 โรง โรงงานผลิตถังไม้โอ๊ก 1 โรง โรงงานผลิตอิฐจากชานอ้อย 1 โรง โดยธุรกิจหลัก คือ ผลิต และจำหน่ายแอลกอฮอล์ เครื่อง ดื่มมีแอลกอฮอล์
...อ่านต่อ
ท่าทีแข็งกร้าว ของกลุ่มพลังมวลชนที่มี พล.ต.จำลอง ศรีเมือง ประธานกองทัพธรรมมูลนิธิ เป็นแกนนำผู้คน และพระสงฆ์จำนวนมาก ออกมาคัดค้านไม่ให้บริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจส์ จำกัด (มหาชน)
...อ่านต่อ
ปัญหาหนึ่งที่หนักอกของรัฐบาลชุดนี้คือ รัฐบาล ควรสนับสนุน หรือว่า ไม่ควรสนับสนุนให้มีการผลิต และ จำหน่ายสิ่งเสพติดมึนเมา อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ประเภทบุหรี่ ยาสูบ สุรา เบียร์ ไวน์
...อ่านต่อ
ผมไม่รู้ว่าผมเป็นคนไทยหรือเปล่า อาจเป็นเพราะว่าผู้ใหญ่อย่างผม (และอีกหลายต่อหลายคน) กำลังวุ่นอยู่กับปากท้องของตน ก็เลยไม่ได้สนใจอะไรนอกจากตัวเอง
...อ่านต่อ
แค่ถูกกฎหมายไม่พอ ตลาดหลักทรัพย์อ้างว่า ไม่รับจดทะเบียนธุรกิจผิดกฎหมาย แต่ธุรกิจสุราถูกกฎหมายสามารถจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อระดมทุนได้
...อ่านต่อ
สุราไม่ใช่สินค้าธรรมดาเหมือนสินค้าอื่น ๆ ทั่วไป เนื่องจากสุราเป็นสินค้าที่มีโทษมาก เป็นสารพิษทำลายอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายมากมาย ก่อให้เกิดอาการเมา
...อ่านต่อ
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2548 ที่วัดบวรนิเวศน์วิหาร สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เสด็จจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์มายังวัดบวรนิเวศวิหารเวลา 10.00 น. จากนั้นเสด็จเข้าที่พระตำหนักเพชร
...อ่านต่อ
สมเด็จพระเทพฯ เปิดงานมหากรรมหนังสือแห่งชาติครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่ผ่านมา งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 10 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
...อ่านต่อ
สมเด็จพระเทพฯ เปิดงานมหากรรมหนังสือแห่งชาติครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่ผ่านมา งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 10 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
...อ่านต่อ
กรณี บริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “เบียร์ช้าง” จะเข้าตลาดหุ้นนั้น ตอนนี้เห็นชัดว่ามีทั้งฝ่ายค้านและสนับสนุน โดยมีสื่อมวลชนทำตัวเป็นกลางพยายามเสนอแง่มุมทั้ง 2 ฝ่าย
...อ่านต่อ
ผู้จัดการรายวัน – กระทรวงสาธารณสุขขุดประกาศคณะปฏิวัติคุมเวลาขายเหล้า อนุญาตให้แค่ 2 ช่วง ตั้งแต่ 11.00-14.00 น. และ 17.00-24.00 น. คาดโทษร้านค้าฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4,000 บาท
...อ่านต่อ
ห้ามจำหน่ายสุรา หรือ บุหรี่ แก่เด็ก (อายุต่ำกว่า 18 ปี) ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ม.26(1) - (10) ,ม. 78 จำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
...อ่านต่อ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฺฒโน ป.ธ.๙)
...อ่านต่อ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฺฒโน ป.ธ.๙)
...อ่านต่อ
เมื่อวันที่ 25 กันยายน เครือข่ายคณะสงฆ์ป้องกันปัญหายาเสพติดร่วมกับ ชมรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สมาคมรวมใจไทยสุรินทร์ และสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ
...อ่านต่อ
มติคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ปี ๒๕๓๘ ที่อนุญาตให้ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าตลาดหุ้นได้ เป็นมติที่ขัดต่อกฎหมาย เพราะไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องโทษต่อสังคมเลย
...อ่านต่อ
หากสังคมที่ยังมีสิ่งแวดล้อมเป็นอันตรายแอบแฝงอยู่ในอบายมุขรูปแบบต่าง ๆ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของสังคมที่ทุก ๆ คนสามารถร่วมกันทำได้ โดยเฉพาะหากรู้จักคิดได้กันตั้งแต่ในเยาวชน
...อ่านต่อ
 ด้วยผลสำรวจที่น่าตกใจ พบว่า คนไทยกว่า 33 ล้าน นิยม “ดื่มเหล้า”.เสริมการขาย บริการรุกส่งให้ถึงบ้าน…
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร