....พรรษาที่ ๔๕ หลังตรัสรู้ ในวันเพ็ญเดือน ๖ เช่นกัน และเป็นพรรษาสุดท้ายแห่งการทำหน้าที่ของพระพุทธเจ้า ซึ่งในขณะนั้นมีพระชนมายุได้ ๘๐ พรรษา ในพรรษานี้พระองค์ได้เสด็จประทับจำพรรษา ณ เวฬุวคาม ใกล้เมืองเวสาลี แคว้นวัชชี โดยระหว่างพรรษา พระองค์ทรงประชวรอย่างหนัก มีความเจ็บปวดอย่างรุนแรงถึงกับจะปรินิพพาน แต่พระองค์ทรงระงับความเจ็บปวดทรมานด้วยการเข้า “ อนิมิตเจโตสมาธิ ” ข่มไว้ได้
...อ่านต่อ
.....นายปรีชา กันธิยะ อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า กรมการศาสนาได้ร่วมกับสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาขึ้น ณ มณฑลพิธี ท้องสนามหลวง ในระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ กุมภาพันธ์ พ. ศ. ๒๕๔๘
...อ่านต่อ
.เมื่อเร็วๆ นี้ ศาสตราจารย์ ริชาร์ด เดวิดสัน ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองและประสาทวิทยา จากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ได้ทำการทดลองแสกนคลื่นสมองของพระสงฆ์ที่ปฏิบัติธรรมมามากกว่า ๑๐ , ๐๐๐ ชั่วโมง ด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า Magnetic Resonance Imaging เปรียบเทียบกับผู้ฝึกสมาธิในขั้นเริ่มต้นว่า พบว่า พระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำจะมีคลื่นสมองที่เป็นระเบียบมากกว่า ยิ่งไปกว่านั้น การทดลองยังพบอีกว่า ในระหว่างที่ทำสมาธิอยู่นั้น ในกลุ่มพระสงฆ์จะมีคลื่นสมองที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากอีกด้วย ในขณะที่กลุ่มผู้ที่ฝึกสมาธิในระยะเริ่มต้นมีคลื่นสมองเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
...อ่านต่อ
วันขึ้นสิบห้าค่ำ ทศเผลียง โบสถ์วัดบางคูเวียง ชื่นเผ้า พระมงคลเทพมุนีเพียง เพียรจิต หยุดนิ่งศูนย์กลางเข้า ค้นพบธรรมกาย ชาวโลกหมายแซ่ซ้อง กตัญญู หวังเทิดพระคุณครู ทั่วหล้า พระสละตนเพื่อชู ไตรรัตน์ ขอมนุษย์หยุดบาปกล้า เร่งฟื้นปฏิบัติธรรม.
...อ่านต่อ
.นับเป็นอริยประเพณีอันดีงามของชาวไทยมาตั้งแต่โบราณกาล เมื่อชายไทยซึ่งมีอายุครบ ๒๐ ปี บริบูรณ์แล้ว มักถือโอกาสมงคลเช่นนี้ก้าวเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ บวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ปู่ย่าตายายของลูกหลานไทยเรียกคนที่ผ่านการบวชแล้วว่า คนสุก หรือ คนสุข เพราะได้มีโอกาสเรียนรู้หลักธรรมในการดำเนินชีวิต ไม่ได้เป็นคนดิบ หรือ คนทุกข์ ที่ยังเคว้งคว้างหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ไม่มีต้นแบบในการสร้างความดี ดังนั้น การบวช จึงถือเป็นบทฝึกลูกผู้ชาย ให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรมอย่างแท้จริง
...อ่านต่อ
......ตลอดเวลาของการสร้างวัดพระธรรมกาย จนถึงปัจจุบัน คุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จนี้ ได้อบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์ทุกคน ตั้งมั่นอยู่ในเส้นทางของการสร้างบุญบารมีอันดีงาม โดยมุ่งเน้นให้ทุกคนรู้จักรักษาระเบียบวินัย รักษาความสะอาด และรักการปฏิบัติธรรมเหมือนคุณยาย จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของวัดพระธรรมกายมาจนปัจจุบัน
...อ่านต่อ
.....เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรง ณ บริเวณใต้ท้องทะเล เหนือเกาะสุมาตรา ความรุนแรงของแผ่นดินไหวครั้งนี้ ได้ทำให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่ ที่เรียกว่า “ สึนามิ ” ซัดกระหน่ำโถมเข้าสู่ชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศอินโดนีเซีย ไทย พม่า มาเลเซีย อีกทั้งยังได้กระทบกระเทือนไปถึงศรีลังกา อินเดีย และแอฟริกาใต้ ภัยพิบัติที่เกิดจากคลื่น “ สึนามิ ” ครั้งนี้ได้สร้างความเสียหายให้กับมนุษยชาติรุนแรงที่สุดในรอบ ๔๐ ปี ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากถึง ๑๖๕ , ๔๙๒ คน โดยผู้เสียชีวิตในประเทศไทยมีถึง ๕ , ๓๐๕ คน ซึ่งครึ่งหนึ่งในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ( ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๘ )
...อ่านต่อ
… ชีวิตก็แบบนี้มีเจอก็มีจาก มีสุขและทุกข์บ้างปนกันไป วันนี้ฉันเข้าใจ เธอเจอสิ่งที่เลวร้าย ต้องทำใจผ่านพ้นไปให้ได้ อย่าร้องไห้ … อย่าร้องไห้ ” .....ท่วงทำนองบริสุทธิ์ อ่อนโยน แต่เปี่ยมพลังอันกว้างใหญ่ของเสียงเพลงอย่าร้องไห้ ดังก้องไปทั่วบริเวณสนามกีฬาสะพานหิน จ. ภูเก็ต เรียกน้ำตาแห่งความสูญเสียที่เป็นดังตะกอนนอนนิ่งในส่วนลึกของจิตใจให้เอ่อท้นขึ้นอีกครั้ง ทุกสายตาจับจ้องมองดูแสงสีทองเรื่อเรืองของเปลวประทีปนับหมื่นดวง ที่เปล่งประกายความสว่างไสวสวยงาม เป็นเหมือนการเติมไฟแห่งชีวิตของผู้สูญเสียที่เหลือเพียงแสงริบหรี่ ให้ลุกโชนความหวังขึ้นมาอีกครั้ง
...อ่านต่อ
โลกหวั่นไหว-ภัยความคิด-คลื่นยักษ์ถล่ม เหตุการณ์ตึก World trade ถล่ม จากการถูกโจมตีด้วยกลุ่มก่อการร้าย แม้ห่างมาหลายปีแล้ว แต่สำหรับบางคนความรู้สึกกลัวต่อเหตุการณ์ครั้งนั้นยังคงมีอยู่ในใจ เพราะสร้างความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินมากมาย
...อ่านต่อ
เมื่อครั้งยังเป็นเด็ก เราเคยแหงนไปมองท้องฟ้าแล้วรู้สึกว่า ท้องฟ้าสีครามที่เราเห็นช่างกว้างใหญ่เหลือเกิน และเมื่อเราโตขึ้น เราก็ได้รู้ว่ายังมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าท้องฟ้า คือ โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เอง
...อ่านต่อ
ผืนแผ่นดินสยามบนดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้ คือชีวิตจิตใจของคนไทยทุกคน บรรพบุรุษของเราหวงแหนหนักหนา ยอมสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อรักษาผืนแผ่นดินเอาไว้ ให้คงความเป็นเอกราชอย่างยากที่จะหาชนชาติใดเสมอเหมือน ดังนั้น ในการปกป้องรักษาบ้านเมือง จึงเป็นพันธกรณีร่วมกันของลูกหลานไทย
...อ่านต่อ
วั นสำคัญ เป็นวันที่มีความหมายพิเศษ มีคุณค่าควรแก่การทรงจำรำลึก เป็นวันที่เราต้อง
...อ่านต่อ
แสงจันทร์จรูญเมฆจแจ่ม จแหร่ม ณ นภา - กาศเรืองระยับรัศมิดา รกพรายโพยมบน
...อ่านต่อ
.....ภาพวาดจากฝีมือจิตรกรเอกของโลก ที่บรรจงแต่งแต้มสีสันลงบนผืนผ้าใบ ปรากฏเป็นวิว ทิวทัศน์ ดอกไม้ หรือภาพที่สวยสดงดงามใดๆ ก็ตาม ยังอาจมีที่ติติงได้ว่าสีซีดไปบ้าง หรือแสงเงาไม่ชัดบ้าง แต่ภาพที่ปรากฏในดวงใจน้อยๆ ของเด็กและเยาวชนทั้งหลาย ซึ่งผู้ใหญ่เป็นผู้แต่งแต้มให้นั้น ย่อมเกิดขึ้นเด่นชัดในความทรงจำของเขาเสมอ และพร้อมจะกลายเป็นพื้นฐานชีวิตของเขาตลอดไป
...อ่านต่อ
กิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันเด็ก ปี 2548 ชื่องาน “ โลกแก้วของฉัน ” ขอเชิญเยาวชนทั่วโลกร่วมประกวดร้องเพลงและวาดภาพระบายสี เพื่อรับทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
...อ่านต่อ
....ในปฏิทินของเมืองไทย ที่บอกชาวโลกว่า “ เมืองไทยเมืองพุทธ” นั้น แต่ยังมีความสับสนในเรื่องวันสำคัญ ๒ วันในช่วงเทศกาลวันออกพรรษา นั่นคือ ในปฏิทินมักระบุว่า วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ เป็นวันออกพรรษา อย่างเช่นในปีนี้ก็จะเขียนว่า วันที่ ๒๘ ตุลาคม เป็นวันออกพรรษา ซึ่งไม่ถูกต้อง
...อ่านต่อ
....เรื่องราวอันน่าอัศจรรย์นี้เกิดขึ้นในวันออกพรรษาของประเทศลาว ซึ่งช้ากว่าวันออกพรรษาของไทยหนึ่งวัน แต่บางปีก็มาพ้องตรงกัน เมื่อถึงวันนั้น คลื่นมหาชนจำนวนมากจะหลั่งไหลไปที่ริมฝั่งแม่น้ำโขง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย เพื่อรอดูดวงไฟที่ลอยขึ้นมาจากกลางลำน้ำโขง ผู้เฒ่าผู้แก่ของพี่น้องชาวไทยลาวทั้ง ๒ ฝั่ง เล่าสืบต่อกันมาว่า ดวงไฟนั้นเป็นบั้งไฟพญานาค ที่ท่านบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยจิตที่เลื่อมใส
...อ่านต่อ
......ปรากฏการณ์ บั้งไฟพญานาค ที่เกิดขึ้นในวันออกพรรษาของทุกๆ ปี ที่จังหวัดหนองคาย ได้กลายเป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างกว้างขวางใน สังคมไทยยุคไฮเทค ซึ่งข้อถกเถียงต่างๆ ก็ล้วนตั้งอยู่บนสมมุติฐานใหญ่ๆ ๒ ประการ คือ
...อ่านต่อ
จอมไทยจักรีเจ้า จุฬาลง-กรณ์เอย พระเกียรติจารบรรจง จบหล้า คนธรรพ์จับพิณปลง โปรยรส จำเรียงฤา คึกประโคมผ่านฟ้า ฝากไว้ วรถวิล
...อ่านต่อ
เมื่อนึกถึงขวัญและกำลังใจของแผ่นดิน ทุกดวงใจของคนไทยมุ่งตรงไปที่ “สมเด็จย่า” นึกถึงพระวรกายที่แสนบอบบาง สองพระหัตถ์อ่อนละมุนเปี่ยมด้วยพระกรุณา แต่ดวงพระราชหฤทัยเข้มแข็งเกินสตรีนี้แหละที่ได้สร้างชาติ ประคับประคองประชาชนและแผ่นดินมาโดยตลอดพระชนม์ชีพ เป็นความผูกพันใกล้ชิด เป็นความคุ้นตาคุ้นใจ เสมือนหนึ่งแผ่นดินนี้ขาดสมเด็จย่าไม่ได้
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร