เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


Words are free. Say good words and people will love you. คำพูดเป็นของฟรี หมั่นพูดถ้อยคำที่ดี
...อ่านต่อ
ค้นหาข้อบกพร่องในตัว เพื่อกำจัด Search for weaknesses and get rid of them,
...อ่านต่อ
ความพ่ายแพ้ของมนุษย์ ไม่ใช่อยู่ที่ความล้มเหลว แต่อยู่ที่ไม่ยอมเริ่มต้นใหม่ Losers are losers not
...อ่านต่อ
เมื่อศึกษาพุทธประวัติอย่างละเอียดแล้วจะพบว่า แม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ทรงสามารถหลีกเลี่ยงกฎแห่งกรรมพ้น
...อ่านต่อ
Don't burn yourself to warm up other people.อย่าจุดไฟเผาตนเอง เพียงเพื่อให้คนอื่นได้รับ ความอบอุ่น
...อ่านต่อ
..พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอุปมาว่า ถ้าบุตรจะพึงวางบิดา มารดาไว้บนบ่าทั้งสองของตน
...อ่านต่อ
Don't let anything get in the way of your จงอย่าปิดกั้นอิสระความคิด ของคุณเอง เพราะความคิด
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอุปมาว่า ถ้าบุตรจะพึงวางบิดามารดาไว้บนบ่าทั้งสองของตน ประคับประคองท่านอยู่ท้องฟ้าแทนกระดาษ
...อ่านต่อ
หยุดใจได้ จากหน้านิ่ว กลายเป็นหน้านวล When your mind is calm, a glaring frown will turn into glowing radiance.
...อ่านต่อ
เพลงแม่ จากตะวันธรรม http://youtu.be/QyPpzO24gWw เพลงน้ำใจแม่ ดีที่สุดตอนนี้
...อ่านต่อ
ถ้าเรานั่งสมาธิทำใจหยุดนิ่งสนิท จนเกิดแสงสว่าง ขึ้นแวบหนึ่ง ซึ่งเป็นความสว่างภายในเมื่อใจพ้นจากนิวรณ์
...อ่านต่อ
1. เป็นผู้ต่อชีวิต ย่อมได้ชีวิตที่ยืนยาว ปลอดภัย มีความสุข และตราบใดที่ยังไม่สิ้นอายุขัย
...อ่านต่อ
มนุษย์ทุกคนเกิดมาล้วนมีความทุกข์ คนจนก็ทุกข์อย่างคนจน คนรวยก็ทุกข์อย่างคนรวย
...อ่านต่อ
พระธรรมกายเป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน แต่สำคัญ ที่ว่าเราเข้าถึงแล้วหรือยัง
...อ่านต่อ
เวลาในแต่ละวันผ่านไปเร็วมาก เดี๋ยววัน เดี๋ยวคืน เผลอประเดี๋ยวเดียวก็ผ่านไปเป็นสิบ ๆ ปี
...อ่านต่อ
Thank you for….Ears that always listen ขอบคุณสำหรับ…. หูที่คอยรับฟังทุกอย่างอยู่เสมอ
...อ่านต่อ
“แม่” เป็นคำพูดที่ยิ่งใหญ่ และมีพลานุภาพต่อจิตใจของลูกทุกคน คำแรกที่แม่สอนลูกและลูกพูดได้ ก็คือ “แม่”
...อ่านต่อ
Mom, without you, there would be no me. Your love, your attention, your guidance, have made me who I am.
...อ่านต่อ
วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญของคนไทยเราวันหนึ่ง เพราะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ
...อ่านต่อ
If you are not confident about yourself, who will หากคุณยังไม่มั่นใจ ในตัวคุณเอง
...อ่านต่อ
Great minds have purposes,others have wishes. จิตใจที่ยิ่งใหญ่ จะมีเป้าหมาย
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร