เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


แม่อบรมลูก จึงจะได้ลูกที่ดี เราอบรมใจ จึงจะได้ใจที่ดี ชีวิต คือ การฝึกฝน แม้ว่าจะต้องเริ่มต้นใหม่ก็ตาม
...อ่านต่อ
นั่งธรรมะกันเถิดประเสริฐสุด หยุดในหยุดกันเถิดโลกสดใส นิ่งในนั่งกันไว้จิตวิไล ใสในใสจิตสงบพบกายธรรม
...อ่านต่อ
ความมุ่งหวังของคุณพ่อคุณแม่ทุกคนก็คือ อยากให้ลูกเป็น "คนดี" ซึ่งคำว่า คนดี ที่คุณพ่อ คุณแม่ต้องการนี้ ก็อาจจะครอบคลุมไปถึงตั้งแต่อยากจะให้ลูกเป็นคนมีความรู้ดี มีความสามารถดี มีความประพฤติดี และมีคุณธรรมดี
...อ่านต่อ
ใจดวงเดียวดวงนี้พึงพิชิต จิตดวงจิตดวงนี้พึงรักษา ชำนะใดฤาเทียบได้หทัยนา สุดฟากฟ้าสุดเปี่ยมล้นพ้นปราชัย
...อ่านต่อ
โอ้ดวงแก้ว ใสใส มีอยู่แล้ว องค์พระแก้ว ใสใส ก็มีอยู่ หยุดนิ่งนิ่ง มีอะไร ก็ให้ดู แล้วจะรู้ ว่าธรรมะ น่ะมีจริง
...อ่านต่อ
บุญนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องสั่งสมเอาไว้ให้มากๆ ซึ่่งเราทราบกันดีอยู่แล้วว่า ถ้าบุญบารมีมากอุปสรรคก็มีน้อย ถ้าบุญบารมีน้อยอุปสรรคของชีวิตก็มีมาก
...อ่านต่อ
จับแต่ผิด มีสิทธิ์จับ แต่กลับผิด พาลมีฤทธิ์ เพราะจับผิด เก่งหนักหนา
...อ่านต่อ
พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัlว่า "ทานที่บุคคลให้แล้วในบุญเขตใดมีผลมาก พึงเลือกให้ทานในบุญเขตนั้นเถิด เราตถาคตสรรเสริญการพิจารณาก่อนแล้วจึงให้ เพราะทานที่บุคคลให้แล้วในทักขิไณยบุคคล ทั้งหลายย่อมมีผลมาก เหมีอนบุคคลผู้ฉลาดที่หว่านพืชลงไปในนาดีฉะนั้น"
...อ่านต่อ
วันที่ควรรอคอย ช่วยตอบหน่อยคือวันไหน วันนี้ที่สุขใส สมควรไหมให้คอยรอ
...อ่านต่อ
น่าชื่นใจในหมู่คณะพวกเรา ลูกชายหญิงของหลวงพ่อ ลูกหลานของคุณยายนี่ยังกับเคี้ยวเพชรเป็นอาหารใจเด็ดเดี่ยวใสจริงๆ ทั้งแข็งทั้งแกร่งทั้งใส ในการที่กล้าที่จะสร้างสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ของโลก โดยไม่หวาดหวั่นต่ออุปสรรคอันใด
...อ่านต่อ
นักการทำงานที่ฉลาดจะไม่ยอมปล่อยให้การงาน หรือกิจธุระใดๆ เข้ามาบั่นทอนชีวิตครอบครัว เพราะดูจะเป็นเรื่องที่น่าอับอายหากเกิดปัญหาทางอารมณ์ ทางการศึกษา ความไม่ซื่อสัตย์ หรือการทุจริตใดๆ ที่จะเกิดขึ้น
...อ่านต่อ
อิสระอันนิรันดร์ ที่ตรงนั้นอยู่ตรงไหน ที่นั้น คือ ที่ใจ ศูนย์กลางกายศูนย์กลางบุญ
...อ่านต่อ
เมื่อเวลาเดินมาจนทุกวันนี้ อดีตที่เคยสุขสนุก ใจ ฤาจะหวนกลับมาเนาว์ จึงเป็นความเข้าใจที่ใหญ่หลวงไม่ใช่เข้าใจแต่เพียงว่า วันสดใสที่ผ่านมาไม่อาจเรียกกลับคืนได้อย่างเดียวเท่านั้น
...อ่านต่อ
ความดีทำได้ง่าย เป็นเครื่องหมายของคนดี ความชั่วกลั้ว โลกีย์ หลีกเร้นหนีไกลแสนไกล
...อ่านต่อ
การเข้าถึงพระธรรมกายนั้นไม่ยาก ก็เพราะพระธรรมกายท่านมีอยู่แล้วในตัวของเราทุกคน มีหมดทุกคน ไม่มีเว้นเลยแม้แต่คนเดียว
...อ่านต่อ
คุกใดฤาเทียบได้ เท่าคุกใจเป็นไม่มี คุกนอกยังรอรี คุกใจนี้เข้าทุกวัน
...อ่านต่อ
ถ้ารักหลวงพ่อจริง ตัองนั่งธรรมะ ถ้าเคารพหลวงพ่อจริง ต้องเข้าถึงธรรม
...อ่านต่อ
ไม่เข้าถึงธรรมกาย เท่ากับเป็นหนี้ตัวเองอยู่ องค์พระสวมกาย ธรรมกายสวมตัว
...อ่านต่อ
การพลาดพลั้งผิดไป เป็นเรื่องสามัญที่เกิดได้ทุกขณะของการทำงาน ด้วยไม่มีใครหยั่งรู้ได้ ทุกขณะของการ ทำงาน ด้วยไม่มีใครหยั่งรู้ได้โดยตลอดถึงเหตุการณ์ข้างหน้า ไม่มีใครคาดใจ หรือการกระทำของอีกฝ่ายหนึ่ง ได้อย่างเหมือนกับใจของตัวเอง
...อ่านต่อ
กายข้างนอกอย่างเก่งก็แค่น่าดู กายข้างในสิ น่ารู้ และน่าดูกว่าเป็นไหน ๆ
...อ่านต่อ
การสร้างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีนี้ มองผิวเผินก็เหมือนกับอาคารทั่วๆ ไป แต่มองให้ลึกซึ้งเข้าไปภายในก็จะค้นพบว่า ที่ประดิษฐานผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายนี้เป็นลิ่งที่สำคัญและยิ่งใหญ่
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร