เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


นํ้าเซาะหินทุกวันหินยังสึก นั่งสมาธิทุกวันเดี๋ยวกิเลสก็หลุดเอง สิ่งใดที่กายทำไม่ได้ อย่าไปเผลอคิดว่าใจจะทำไม่ได้ด้วย
...อ่านต่อ
คำพูดเป็นสิ่งสำคัญ ให้เลือกสรรถ้อยคำ ที่สร้างความรู้สึก ประทับใจ จะแนะนำอะไรก็ตาม ต้องทั้งอ่อนทั้งหวาน เหมือนผลไม้
...อ่านต่อ
ถ้ารักตัวเอง จะต้องทำให้เขารักเรา ด้วยการคิดดีพูดดีทำดี กับเขา เดี๋ยวเขาก็คิดดีพูดดีทำดีกับเรา
...อ่านต่อ
ทุกวันได้โบนัส ถ้าใจเราขจัดความฟุ้งออกไป บุญเราไม่น้อย แต่เรานั่งน้อย ตรึกน้อย
...อ่านต่อ
ร้อยรู้ หรือจะสู้หนึ่งปฎิบัติ หัดฝึกสมาธิไปเถอะ สักวันหนึ่งใน ชีวิตเราอยากจะนิ่ง สงบ วันนั้นเราจะได้ทำเป็น
...อ่านต่อ
รอยยิ้มที่ปรากฏบนใบหน้าของทุกคน เป็นส่วนหนึ่งของการ สร้างบารมี เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม และบรรยากาศที่ ดี
...อ่านต่อ
แม้บางวัน บางครั้ง บางเวลา สภาพอากาศไม่เอื้อ เราก็ต้องนั่ง (สมาธิ) จึงจะเรียกว่า ประกอบความเพียร ทำความเพียร
...อ่านต่อ
เริ่มต้น เรายิ้มให้ตัวเอง หน้ากระจกก่อน แล้วก็ยิ้มให้ทุก คนในบ้าน ออกนอกบ้านก็ส่งยิ้ม ตรงนี้สำคัญมาก
...อ่านต่อ
ธรรมชาติของคนรักสมาธิ คือ เดิน ยืน นั่ง นอน ต้องทำสมาธิ รักตัวเองให้นั่ง ชังตัวเองให้นอน
...อ่านต่อ
ให้หัดยิ้ม เป็นผู้มีรอยยิ้ม อยู่บนใบหน้าเสมอ สดชื่นราวกับผู้ นิรทุกข์
...อ่านต่อ
รักษาใจให้สดชื่นเสมอ ในทุกสถานการณ์ อย่าเสียเวลาอึดอัด หมดกำลังใจ แม้บางครั้งจะได้รับ คำสั่งที่ไม่เป็นธรรม เพราะคนเรายังไม่หมดกิเลส
...อ่านต่อ
แม้คนป่วยจะได้หมอดี ยาดี แต่ไม่ทานยาให้ต่อเนื่อง ก็ยากนัก ที่โรคจะหายได้
...อ่านต่อ
พิจารณาตัวเราว่า สิ่งที่เขาเตือนนั้นถูกต้องหรือไม่ ถ้าถูกต้องเราก็ปรับปรุงตัวเสียใหม่ ถ้าหากไม่ถูกเราก็ให้อภัยผู้เตือน
...อ่านต่อ
นั่งเก่งไม่กลัว กลัวไม่ขยันนั่ง นั่งสมาธิทุกวัน ง่ายกว่าแปรงฟันตอนเช้า
...อ่านต่อ
เมื่อเห็นข้อบกพร่อง ทางกาย ทางวาจา จะโดยได้เห็น ได้ยิน หรือสงสัยก็ดี ให้ช่วยกันทำหน้าที่กัลยาณมิตร แนะนำตักเตือน กัน
...อ่านต่อ
เพ่งเพียรเป็นนิจ ย่อมพิชิตชัยชนะ สำร็จเมื่อคิด สัมฤทธิ์เมื่อพยายาม
...อ่านต่อ
ถ้าไม่ถือสา มันก็เป็นลมเป็นแล้ง ถ้าถือสา มันก็เป็นเรื่องเป็นราว ต้องรู้จักปล่อยวางบ้างนะ
...อ่านต่อ
ต้องสร้างบารมีตั้งแต่ยังแข็งแรง ถึงจะสร้างบารมี อย่างสนุกสนานบุญบันเทิง
...อ่านต่อ
งานทางใจ ไร้ทางพัก ทำ(สมาธิ) ตอนลืมตา ได้เวลาเพิ่มหลายเท่า ทำทุกอริยาบถ จะได้บุญสดๆพร้อมดอกเบี้ย
...อ่านต่อ
หนทางแม้ยาวไกลสักเพียงไรก็ตาม ถ้าเราได้เริ่มต้นเดินเพียงหนึ่งก้าว
...อ่านต่อ
เกิดมาสู้ ไม่ใช่เกิดมาเศร้า ถ้าจะอยู่แนวหนาก็ต้องกล้าเจอพายุ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร