เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


อภัยได้ไว ใจใสได้เร็ว อยู่เฉย ๆ ดีแล้วพี่ อย่าไปจู้จี้กับใคร ๆ
...อ่านต่อ
ไม่เป็นไร ให้อภัย ช่างมัน ฉันทนได้ ยั๊วะเป็น ต้องเย็นได้
...อ่านต่อ
อยากจะชี้นิดนะ ไม่มีผู้ชายในโลกคนไหนไม่เคยเกิดเป็นผู้หญิง ที่นั่งอยู่ที่นี่เคยเกิดเป็นผู้หญิงมาทั้งนั้น แต่ว่าเวรกาเมฯ ที่ก่อไว้ มันชักเพลาลง ถึงได้เกิดมาเป็นผู้ชาย
...อ่านต่อ
พวกเราได้มาประพฤดิปฎิบัติธรรมร่วมกัน เพื่อแสวงหาหนทางพระนิพพานเช่นเดียวกับบัณฑิตในกาลก่อน มีพระสัมมาส้มพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นต้น
...อ่านต่อ
บุญนี่เป็นเรื่องสำค้ญทีเดียว เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิต การที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตนั๋น จะต้องมีให้ครบ
...อ่านต่อ
จะถูกชัดถูกโหมถูกกระหนํ่า จะขยํ้าหํ้าหั่นไม่หวั่นไหว จะรักษาปณิธานความตั้งใจ ยิ้มสู้ไปแม้ชีพม้วยด้วยมั่นคง
...อ่านต่อ
นักสู้ท้อไม่เป็น แม้นยากเข็ญสักปานไหน บากบั่นฟันฝ่าไป ที่หวังไว้ ต้องมีวัน
...อ่านต่อ
ในกรณีที่ใช้ผสมยาเป็นยาจริงๆ เช่น ยาธาตุ ยาขับลม ยาแก้ไอ ยาแก้ปวด ที่ผสมแอลกฮอล์ราว 3%ก็ยังทำให้ติดได้
...อ่านต่อ
อย่าว่าแต่ดื่มไวน์ที่เป็นเครื่องดื่ม ที่มีแอลกฮอล์น้อยๆ เพื่อกระตุ้นน้ำย่อยให้กินข้าวได้มากๆ อย่างที่เขาว่ากันเลย แม้อาหารที่ปรุงด้วยเหล้า
...อ่านต่อ
ร่างกายต้องใช้หลายที่ แตใจดวงนี้ใช้เพียงที่เดียว คือ ศูนย์กลางกาย
...อ่านต่อ
ในทัศนะของพระอริยเจ้าทั้งหลาย พวกเราชาวโลก คือคนประมาทขาดสติแล้วทั้งสิ้น
...อ่านต่อ
ทั้งลูกและเพื่อนอยากเลิกอาชีพนี้ แต่รู้สึกว่ายังเลิกไม่ได้ เพราะเป็นห่วงทางบ้านกลัวว่าเขาจะไม่มีเงินใช้
...อ่านต่อ
อย่าให้สิ่งภายนอก มีผลต่อการรักษาใจของเรา ให้สังเกตดูว่า เราลุ้นลึก ๆ นึกหนักๆ หรือไม่
...อ่านต่อ
หนทางการสร้างบารมีนี้ มีความหมาย มีความหวัง และมีคุณค่า
...อ่านต่อ
หนทางนี้ มีแรงต้าน มีอุปสรรค มีความยากลำบาก เป็นทางผ่าน แต่หนทางนี้มีความสุข ความสำเร็จ เป็นปลายทาง
...อ่านต่อ
มัชฌิมาปฏิปทา ทางสายกลางที่พระอริยเจ้าทั้งหลายทรงสรรเสริญ เป็นทางเอกสายเดียวที่จะนำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้น เป็นทางเดียวที่นำเราไปสู่อายตนนิพพาน
...อ่านต่อ
ความประพฤติบางอย่าง ทั้งๆที่เราไม่ได้ยุ่งกับใคร กินๆ ดิ้นๆ อยู่ในบ้านของเราเองไม่ได้ ทำให้ใครเดือดร้อน แต่ว่าคุณไปเต้นให้มันเป็นอะไรขึ้นมา
...อ่านต่อ
ดาราหรือนักร้องมีชื่อเสียงช่วงสั้น เพราะทำทานมาเพียงช่วงสั้นๆ คือนานๆ ทำที ไม่ตลอดต่อเนื่องบางคนมีชื่อเสียงยาวนาน
...อ่านต่อ
หัดนิ่งเสียบ้าง ยอม ๆ เสียบ้าง เพี่อไม่ใหัสูญเสียความสงบภายใน
...อ่านต่อ
ความฟุ้งเป็นเหมือน ภาพกลางอากาศ เป็นภาพลวงตา เป็นเหมือนพยับแดด ไม่มีตัวตน มันอยู่กับเราไม่นานหรอก
...อ่านต่อ
ชื่อของเราไม่มีผลต่อชีวิตเหมือนการกระทำ การที่พ่อเปลี่ยนชื่อไม่มีผลต่อชีวิตในปัจจุบัน และชีวิตหลังความตาย การกระทำขึ้นอยู่กับบุญและบาปเท่านั้นที่มีผล
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร