เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


หมาย ถึง การฝึกให้หลับอย่างมีสติ หลับไปในห้วงของความสว่าง ในห้วงของความสงบ
...อ่านต่อ
ไปอยู่ตรงไหน.... ก็ให้เป็นที่เย็นใจ ของคนรอบข้าง ไม่ใช่ไปอยู่ตรงไหน
...อ่านต่อ
ในวันแรกของการฝึกสมาธิกับคุณยายอาจารย์ ศิษย์คนใหม่ก็ได้ถามคำถามว่า นรกสวรรค์มีจริงมั๊ย
...อ่านต่อ
ไม่มีความสำเร็จใดจะเกิดขึ้นได้ "ถ้าไม่ลงมือทำ" กล้าคิด กล้าฝัน กล้าลงมือทำ
...อ่านต่อ
อาจารย์ถาม : มีคนผู้หนึ่ง จะต้มน้ำให้เดือด ระหว่างที่กำลังก่อไฟอยู่ กลับพบว่า ไม้ฟื้นไม่เพียงพอที่จะต้มน้ำที่เต็มกาจนเดือด
...อ่านต่อ
คงไม่มีใครในโลกนี้ ทีไม่กล้าคิด ไม่กล้าทำแต่ประสบความสำเร็จ Nobody will success without courage to
...อ่านต่อ
ชีวิตใหม่ในเพศบรรพชิต พระธัมมชโย (พระเทพญาณมหามุนี ในปัจจุบัน) เป็นพระภิกษุผู้เคร่งครัดในศีลาจารวัตร
...อ่านต่อ
เมื่อคุณได้รับเผือกร้อนมา อย่าส่งต่อให้คนอื่น If somebody throws a hot taro to you ,
...อ่านต่อ
และแล้ววันหนึ่งท่านได้พบหนังสือชื่อ “ธรรมกาย” ซึ่งเขียนตามแนวเทศนาของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
...อ่านต่อ
ผู้ที่เหมาะสมในการทำให้โลกนี้สว่าง คือ ผู้ที่ปราศจาก พันธนาการของชีวิต และทำตนให้ถึงจุดแห่งความสว่าง
...อ่านต่อ
มีคนบอกว่าเกิดมาต้องหากำไรให้ชีวิต โดยเอาความสุขใส่ตัวให้มากที่สุด ต้องดื่มต้องกินของอร่อย ๆ
...อ่านต่อ
พระเทพญาณมหามุนี (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย) มีนามเดิมว่า ไชยบูลย์ สุทธิผล ถือกำเนิดเมื่อวันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2487
...อ่านต่อ
Good words should be given to loved ones while they are still living.คำชื่นชม คำพูดอันน่า ชื่นใจ
...อ่านต่อ
ระดับที่ยังไม่สามารถ กำจัดทุกข์ได้เด็ดขาด เรียกว่า โลกียธรรม และระดับที่สามารถกำจัดทุกข์ได้เด็ดขาด เรียกว่า โลกุตตรธรรม
...อ่านต่อ
Words are free. Say good words and people will love you. คำพูดเป็นของฟรี หมั่นพูดถ้อยคำที่ดี
...อ่านต่อ
ค้นหาข้อบกพร่องในตัว เพื่อกำจัด Search for weaknesses and get rid of them,
...อ่านต่อ
ความพ่ายแพ้ของมนุษย์ ไม่ใช่อยู่ที่ความล้มเหลว แต่อยู่ที่ไม่ยอมเริ่มต้นใหม่ Losers are losers not
...อ่านต่อ
เมื่อศึกษาพุทธประวัติอย่างละเอียดแล้วจะพบว่า แม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ทรงสามารถหลีกเลี่ยงกฎแห่งกรรมพ้น
...อ่านต่อ
Don't burn yourself to warm up other people.อย่าจุดไฟเผาตนเอง เพียงเพื่อให้คนอื่นได้รับ ความอบอุ่น
...อ่านต่อ
..พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอุปมาว่า ถ้าบุตรจะพึงวางบิดา มารดาไว้บนบ่าทั้งสองของตน
...อ่านต่อ
Don't let anything get in the way of your จงอย่าปิดกั้นอิสระความคิด ของคุณเอง เพราะความคิด
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร