เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


ชื่อของเราไม่มีผลต่อชีวิตเหมือนการกระทำ การที่พ่อเปลี่ยนชื่อไม่มีผลต่อชีวิตในปัจจุบัน และชีวิตหลังความตาย การกระทำขึ้นอยู่กับบุญและบาปเท่านั้นที่มีผล
...อ่านต่อ
ตั่วเฮียเป็นผู้มีบุญ ชอบทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ทำจิตให้ผ่องใส ด้วยการคิด พูด และทำแต่เรื่องดีๆ มาตั้งแต่ในอดีต กระทั้งปัจจุบัน อี
...อ่านต่อ
ไม่มีเรี่องราวใด ที่จะน่าสะทกสะท้าน เกินกว่าเรื่องที่ปล่อยให้ใจของเราเศร้าสร้อย
...อ่านต่อ
บุญที่ได้มาเป็นอาสาสมัครช่วยงานที่วัด จะมีอานิสงส์โดยย่อคือ จะทำให้เป็นผู้มีพรรคพวกเพื่อนพ้องมาก
...อ่านต่อ
อย่าไปคิดเอาชนะความเมื่อย ไม่สนใจจะดีกว่า
...อ่านต่อ
การระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้า มีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ ไม่ว่าท่านจะทรงมีพระชนม์ชีพอยู่หรือไม่มี อานิสงส์ก็ไม่ได้แตกต่างก้น แล้วก็สืบทอดก้นเรื่อยมาเป็นพ้นปี
...อ่านต่อ
เด็กฝาแฝดส่วนมากเขาอธิษฐาน เช่น คนที่ถูกคอกันนิสัยต้องกัน ถึงเวลาทำบุญทำทานเขาอธิษฐาน เช่นว่า เราสองคนเกิดมากี่ภพกี่ชาติขอให้ได้เป็นพี่น้องกันตลอดไปนะ
...อ่านต่อ
อย่าว่าร้ายใคร อย่าอิจฉาใคร อย่าคิดร้ายใคร ๆ
...อ่านต่อ
บางปัญหา แก้ได้ทันที บางปัญหา ต้องใช้เวลา
...อ่านต่อ
พระสัมมาส้มพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ในอ้คคัปปสาทสูตรว่า "เมื่อบุคคลเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้เลิศ ผู้ทรงเป็นทักขิไณยบุคคลอันเยี่ยม
...อ่านต่อ
เหมือนหลวงพ่อก่อนบวชพบคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ใหม่ๆ ไปถามวิธีนั่งสมาธิกับท่าน ท่านบอกให้เอาใจไปเก็บไว้กลางท้อง
...อ่านต่อ
ถึงแม้กำหนดนิมิตยังไม่ได้ แต่ศีล ๕ ของเราครบ ศีล ๘ ก็ครบ รักษาศีลได้ครบหมด ก็ได้บุญไปตามส่วน
...อ่านต่อ
บางเรื่องตัองวิ่ง บางเรื่องต้องนิ่ง แม้เรื่องที่ต้องวิ่ง ก็ต้องนิ่งก่อน วิ่งไป
...อ่านต่อ
มดยุงก็แค่กัด นักปฎิบัติต้องใจเย็น เจ็บแค่นี้ทนไม่ได้ เจ็บใกล้ตายจะทำอย่างไร
...อ่านต่อ
อย่าเอามาปนกันระหว่างเรื่องบุญกับเรื่องธุรกิจ เพราะมันคนละเรื่องทำบุญแล้วก็ต้องมีอธิษฐานบารมี เป็นการตั้งเป้าหมาย
...อ่านต่อ
อย่าเพิ่งอ่อนใจ อ่อนไหว หรือ อ่อนแอ ตราบใดไม่สิ้นลม ตราบนั้นไม่สิ้นหวัง
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็วางเป็นกลางไว้ เนื่องจากห้ามคนฆ่าสัตว์มันยาก คือ ถ้าห้ามได้ก็ดี แต่ความจริงมันห้ามได้ยาก
...อ่านต่อ
อุปสรรค คือ บทเรียน ความพากเพียร คือ บทสรุป
...อ่านต่อ
การไปสู่อายตนนิพพานเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ของตัวเรา ยิ่งกว่าการที่ เราได้เกิดเป็นพระเจ้าจ้กรพรรดิเสียอีก
...อ่านต่อ
ด้วยรักและรักมั่น จึงฝ่าฟันด้วยมั่นคง ด้วยใจและใจจง จึงมุ่งตรงสู่ภายใน
...อ่านต่อ
ไม่จำเป็นต้องนั่งแข่งกับใครเขา ให้นั่งเอาเท่าที่เราจะนิ่งไหว
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร