เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


อย่าไปสร้างมลภาวะทางใจให้แก่ใคร ๆ แม้แต่ตัวของเราเอง หมอรักษาโรคได้ แต่รักษาใจใครจะทำถ้าไมใช่เรา
...อ่านต่อ
ก่อนจะปกครองใครต้องปกครองใจตนก่อน อย่าตามใจตัวเองเสียเคย เดี๋ยวกิเลสจะได้ใจ
...อ่านต่อ
ต้องน้อมจิตน้อมใจสู่ในนี้ น้อมไว้ที่ศูนย์กลางกายไม่ห่างเหิน
...อ่านต่อ
สมัยหนึ่งประชาชนขาดศีลธรรม เพราะผู้ปกครองมีโทสจริตไม่ได้พินิจพิจารณาอะไรเสียก่อน แล้วก็สั่งการไล่นักบวชออกนอกประเทศ
...อ่านต่อ
ผีถ้วยนแก้วที่มีจริง มักจะเป็นผีพวกสัมภเวสีที่ร่อนเร่พเนจร อดๆอยากๆ หรือภุมมเทาระดับล่างๆ ที่อยู่แถวๆ นั้นที่ขี้เล่นหน่อย ก็จะมาช่วยดัน
...อ่านต่อ
ฝันของคนรุ่นใหม่ใสพิสุทธิ์ ฝันถึงหยุดในหยุดแสนสดใส
...อ่านต่อ
ฐานที่ ๗ ฐานสำเร็จของชีวิต ทางพิชิตทุกข์โศกโรคทั้งผอง อาสวะปวงกิเลสสิ้นทุกกอง สุขเนืองนองเพราะใจหยุดสุด ในกลาง
...อ่านต่อ
วันนี้เราได้มาประชุมพร้อมกัน เพื่อมาประพฤติปฏิบัติธรรม มาทำกิจที่สำคัญที่สุดของตัวเราเองและของมวลมนุษยชาติ กิจในเบื้องต้นนี้เราจะต้องชำระกายวาจาใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส จะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองร้บบุญกุศลที่จะเกิดขึ้นในวันนี้
...อ่านต่อ
สัมผัสที่ ๖ หรือลางสังหรณ์ หรืออาการผุดรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า ก็เกิดจากบาปบุญบันดาลบ้าง เทพสังหรณ์บ้างเกิดจากอำนาจสมาธิบ้าง และผลที่เกิดจากการฝึกสมาธิมาข้ามชาติบ้าง
...อ่านต่อ
การที่คนถูกสาปแช่งได้รับผลตามคำสาปแช่งนั้น ไม่ได้เกี่ยวกับการสาปแช่งด้วยการเผาพริกเผาเกลือ
...อ่านต่อ
ละชั่วละที่ไหน ละที่ใจกายวาจา ละแล้วเกิดปัญญา ยิ่งละหนายิ่งกำไร
...อ่านต่อ
การปฏิบัติธรรมเปีนกรณียกิจ คือ กิจที่ควรทำอย่างยิ่ง เป็นกิจที่ติดตัวเรา พอมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะต้องบรรลุวัตุถประสงค์ของชีวิต คือไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมให้ได้ ขจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปให้ได้
...อ่านต่อ
หยุดนั้นคืออะไร หยุดนั้นไซร์คือทุกสิ่ง หยุดใจไม่ประวิง ปล่อยใจดิ่งนิรันดร์กาล
...อ่านต่อ
การบน ไม่ว่าจะบนกับพระพุทธรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆ ก็ไม่ถูกต้อง เพราะเป็นกิเลสตระกูลโมหะหรือความหลง มีผลทำให้อาจจะหลุดจากเส้นทางพระรัตนตรัยได้
...อ่านต่อ
พิธีอัญเชิญเครื่องรางของขลังที่ไม่ใช่พระรัตนตรัยออกจากบ้านก็ทำได้ไม่ยากเช่นเดียวกัน โดยใช้วิธีรักต้องฝัง คือ ฝากแม่ธรณีไว้ด้วยความนอบน้อม ไม่ลบหลู่ แต่พูดดีๆว่า ขอฝากแม่ธรณีดูแลสิ่งเหล่านี้ด้วย
...อ่านต่อ
ใจไม่เป็นธรรมกาย ย่อมวุ่นวายไม่รู้จบ ไม่หยุดไม่ถึงพระ ไม่ละ ไม่ถึงธรรม
...อ่านต่อ
นางกวักเป็นเพียงรูปปั้นที่สมมุติเอาตามรสนิยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกับอาจารย์วิทยาธรจะเอามนตร์ผูกกับภุมมเทวา ที่มีวิบากกรรมเกี่ยวกับพวกสิงๆทรงๆ ซึ่งจะปั้นเป็นรุปอะไรก็ได้ตามรสนิยม
...อ่านต่อ
คนที่เลี้ยงกุมารทอง คือ คนที่คิดเอาพวกนี้เป็นที่พึ่ง มักจะไม่ค่อยคิดเรื่องการทำความดีให้ยิ่งขึ้นไป คือ พอมาผูกพันทางนี้แล้วความคิดที่จะให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ก็ไม่มีอยู่ในใจ
...อ่านต่อ
วันนี้เปีนวันที่ดีที่สุดวันหนึ่งในชีวิตของเรา ที่เราได้ใช้ชีวิตแสวงหาหนทางพระนิพพานเช่นเดียวกับบัณฑิตในกาลก่อน มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นต้น ท่านได้ดำเนินชีวิตอย่างนี้ แสวงหาหนทางของพระนิพพาน
...อ่านต่อ
จริงๆแล้วในสมัยพุทธกาล ชายสามโบสถ์ หมายถึงคนที่เปลี่ยนศาสนา ๓ ครั้ง เช่น ตอนนี้เป็นพุทธอีกพักหนึ่งเป็นพราหมณ์ อีกสักพักไปบวชเป็นชีปะขาว
...อ่านต่อ
กายหยุด ใจหยุด ใจหยุด กายผุด จะพบ "มหัศจรรย์แห่งหยุด" เมื่อใจหลุดเข้าสู่กลาง
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร