เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


ก็ทำให้คนทั่วไปเกิดความเข้าใจผิด ในวินัยสงฆ์อย่างรุนแรง
...อ่านต่อ
ในยุคปัจจุบันผู้คนมักจะกล่าวว่า ศีลธรรมเสื่อมลง ศาสนาแย่ลงไปไม่น่าศรัทธา ไม่อยากทำความดี
...อ่านต่อ
ผิดพลาดก็ให้แก้ไข ผิดใจก็ให้อภัย Los errores pueden corregirse. Cualquier agravio puede perdonarse.
...อ่านต่อ
ทำให้จิตใจเศร้าหมอง เป็นบ่อเกิดของอาชญากรรมมากมาย
...อ่านต่อ
การเข้าถึงความสุขภายใน คือการสร้างสันติสุข ให้เกิดขึ้นทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น ตลอดจนเป็นการสร้างสันติภาพ
...อ่านต่อ
ก็จะมีสองประเภท คือบางคน ชอบวัดก็ทำบุญกับวัด เขาเรียกว่า “สังฆทาน”
...อ่านต่อ
ทางโลกก็ไม่ผิด ทางธรรมก็ไม่ผิด
...อ่านต่อ
พบว่าการนั่งทําสมาธิเป็นเวลาแรมปีจะ ช่วยประคองสมองให้เสื่อมช้าลง
...อ่านต่อ
แล้วใยเล่าคนทำดีต้องหนีหน้า ยุคคนดีต้องกล้าก้าวเท้าออกมา
...อ่านต่อ
ผู้มีปัญญารักษาตน ผู้เที่ยวไปด้วยกัน เป็นนักปราชญ์ผู้มีปกติอยู่ด้วยกรรมดีไซร้
...อ่านต่อ
ผู้นั้นก็นับได้ว่าเป็นทั้งญาติเป็นทั้งพวกพ้อง และเป็นทั้งเพื่อนของเรา
...อ่านต่อ
ความเสวยอารมณ์ ความเป็นทุกข์
...อ่านต่อ
เมื่อถึงเวลาเลือกดาวคณะ ปรากฏว่าเธอชนะ
...อ่านต่อ
สิ่งที่เป็นจริงก็คือ "รู้พอ"มีความสุขที่สุด
...อ่านต่อ
ไม่น่ากลัวเท่ากับ "การยอมแพ้"
...อ่านต่อ
ทั้งนี้ 4 ข้อที่กล่าวอธิบายมาแล้ว บางคู่อาจจะมีข้อนี้หนักบ้าง ข้อนี้เบาบ้าง ผสมปนเปกันไป
...อ่านต่อ
นหนึ่ง.. หลวงพ่อต้องออก ไปธุระหลายวัน เลยฝากเณรน้อย ให้ช่วยดูแล
...อ่านต่อ
เราก็สามารถที่จะเป็นบุคคลที่หาได้ยากทั้ง 2 ประเภท ด้วยการเป็นผู้ให้ ให้ความรักความปรารถนาดี ให้รอยยิ้ม และปิยวาจา ให้สิ่งดีๆ
...อ่านต่อ
Update แล้วค่ะ แจ่มกว่าเดิม
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร