เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


1 ไม่กลัวหรอก จะสู้ไม่หนีการศึกครั้งนี้ ขอเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนา 2 หากเราประมาทข้าศึกว่ามีกำลังไม่เท่าไหร่ 
...อ่านต่อ
วัดพระธรรมกายเป็นวัดที่จัดหาเงินเข้าวัด แบบแชร์ลูกโซ่ คนไปหาเดินสายจะได้ค่าตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์
...อ่านต่อ
1. กฏหมายในและนอกประเทศ 2. เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ (ที่เราเอามาพูดกันต่อๆตอกย้ำความความจริงที่ชั่วร้ายของสิ่งที่ไม่ดี)
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสโทษของความตระหนี่เอาไว้ใน มัจฉริสูตร ว่า คนเหล่าใดในโลกนี้ เป็นคนตระหนี่เหนียวแน่น ดีแต่ว่าเขา
...อ่านต่อ
อานิสงส์การสถาปนาอนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี สถานที่เผยแผ่ธรรมครั้งแรกที่วัดบางปลา
...อ่านต่อ
ทุกๆ ช่วงเวลา ถูกกำหนดด้วย "อารมณ์ความรู้สึก" และ "สภาพจิตใจ" ของเราเอง หาใช่ "นาฬิกา" ไม่ ... ฉะนั้น
...อ่านต่อ
ขี้นชื่อว่า “คนพาล” ย่อมสามารถ "ยกเมฆ" สรรหาคำด่าทอ จ้วงจาบผู้ใดก็ได้ โดยที่ไม่มีมูล แต่ถ้อยคำสบถนั้น
...อ่านต่อ
หัวใจสำคัญของการเป็นผู้นำ คือการเข้าไปนั่งในใจชน ผู้นำที่จะอยู่ในใจปวงชนได้ หาใช่ได้มาด้วยการใช้อำนาจ และความรุนแรงไม่
...อ่านต่อ
คนใจแคบ ย่อมไม่มีวันเข้าใจ วิสัยของนักสร้างบารมี  ไม่พึงแปลกใจว่า ไฉนใครบางคน ต่อให้เราทำหน้าที่กัลยาณมิตร
...อ่านต่อ
พระพุทธศาสนาไม่ได้ปฏิเสธ “ความรวย” ...แต่ “ความจน” ต่างหากคือศัตรู หลักฐานในพระวินัยโดยเฉพาะนิกายมูลสรวาสติวาท
...อ่านต่อ
สำหรับปุถุชน...“ทรัพย์” คือปัจจัยสำคัญของการดำรงชีวิตไม่มีใครปฏิเสธว่า...ความ “รวยหรือจน” จะไม่มีผลใดๆ ต่อชีวิต
...อ่านต่อ
วัดบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม คือ สถานที่สำคัญ 1 ใน 6 แห่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ
...อ่านต่อ
ทุกวันนี้เริ่มมีการเบี่ยงเบนกระแสว่า ประเทศไทยไม่ต้องมีสมเด็จพระสังฆราชก็ได้ ดังเช่นที่มีผู้สูงวัยบางคนหรือพระภิกษุบางรูปได้กล่าวในโทรทัศน์ว่า
...อ่านต่อ
แม้การศึกษาจะมีรากที่ขม (ยากลำบาก ไม่อยากกลืนกิน) แต่ผลที่ได้รับนั้นช่างหวานชื่น
...อ่านต่อ
ขณะนี้ขบวนการสร้างข่าวลือกำลังระบาด สร้างข่าวเท็จให้คนเกลียดกันเอง ลำดับแรก กุข่าวให้คนฝ่ายแรกเกลียดฝ่ายที่สอง
...อ่านต่อ
อานิสงค์โดยย่อของการถวายโคมประทีปเป็นพุทธบูชา 1. ย่อมเป็นผู้รู้คุณของพระรัตนตรัย ทำให้มีศรัทธามั่นคง
...อ่านต่อ
อาตมภาพขอเชิญชวนท่านทั้งหลาย ได้น้อมนําหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประทานในท่ามกลางพระอรหันต์ 1,250 องค์
...อ่านต่อ
"ปล่อยวางทางใจ แต่ไม่ปล่อยปละละเลยในหน้าที่ มีหน้าที่รวย ก็รวยกันไป มีหน้าที่ลุย ก็ลุยกันไป"
...อ่านต่อ
นับแต่โบราณ ผู้ปกครองแผ่นดินเข้าใจความสัมพันธ์เกื้อกูลนี้ดี จึงให้ความเคารพคณะสงฆ์ อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนา
...อ่านต่อ
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙ เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๗๐ ปี พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙ , ราชบัณฑิต)
...อ่านต่อ
เมื่อคืนอยู่ๆ  หลวงพ่อถึงกับรำพึงถึง ๒ ครั้ง แต่มิได้อ้างหรือพลาดพิงเรื่องราวอื่นๆ อยู่ๆท่านก็รำพึงขึ้นมาลอยๆ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร