เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


ถ้าคุณโยมอยากเกิดเป็นเทวดา เป็นนางฟ้า ไม่อยากตกนรก ก็ต้องรักษาศีล ๕ ให้เคร่งครัด เป็นการปิดนรกไว้ก่อน แล้วถางทางไปสวรรค์
...อ่านต่อ
ใจที่ไม่หยุดนิ่ง ย่อมคับแคบ เฉื่อยแฉะ ฉุนเฉียว
...อ่านต่อ
งานที่แท้จริง คือการหยุดนิ่ง ดิ่งเข้ากลาง ดีที่สุด คือใจหยุด ที่กลางกาย
...อ่านต่อ
เนื่องจากไม่ได้อธิษฐานล้อมคอกไว้ให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน ก็มักจะพลัดไปเกิดนอกบุญเขตของพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้นทร้พย์ที่ได้มามันก็ไม่มีประโยชน์
...อ่านต่อ
หยุดใจได้ จากหน้านิ่ว กลายเป็นหน้านวล หยุดใจได้ ทุกอย่างง่ายหมด
...อ่านต่อ
การที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมได้นั้นต้องมีบุญมากๆต้องทำที่สุดแห่งบุญ ไม่ว่าจะเป็นบุญกิริยาวัตถุ ๓ ประการก็ดี ๑๐ ประการ ก็ดี บารมี๓๐ ทัศก็ดี ต้องสร้างอย่างอุกฤษฏ์เป็นที่สุดของทุกบารมี
...อ่านต่อ
คนเราไม่ต้องฆ่า ถึงเวลามันก็ตายอยู่แล้ว อย่าไปเสียเวลาคิดฆ่าตัวตายให้โง่อยู่เลย อย่างไรๆมันตายแน่ๆ แต่ว่าก่อนตายนั่นน่ะ เราควร ศึกษารับรู้ความจริงของโลกเสียก่อน
...อ่านต่อ
รถที่หยุดไม่ได้ย่อมอันตราย ใจที่หยุดไม่ได้ย่อมวุ่นวาย
...อ่านต่อ
การเปลี่ยนแปลงลายเซ็น แค่ทำให้ความรู้สึกดีขึ้นบ้าง แต่ไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้น ถ้าหากยังปฏิบัติตัวเหมือนเดิมๆอยู่
...อ่านต่อ
อย่าเป็นทุกข์เพราะไม่ได้สมใจอยาก อย่าลำบากกายและใจเพิ่มไปหนอ
...อ่านต่อ
เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ไม่นาน แต่ชีวิตหลังความตายนั้นยาวนานนานมากจนเราแทบไม่เชื่อทีเดียวว่าจะนานเป็นพัน เป็นหมื่น เป็นแสน เป็นล้าน เป็นกัป เป็นมหากัป ไม่ว่าเราจะเกิดในอบายภูมิ หรือสุคติภูมิก็ตามมันยาวนานมาก
...อ่านต่อ
จุดเริ่มต้นของคนเราที่จะเอาดีให้ได้ คนๆนั้นต้องมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้อง ถ้าไม่มีเป้าหมายชีวิตก็เอาดีไม่ได้ มันจะลอยๆ และถ้าตั้งเป้าหมายผิด ก็ยิ่งหนักเข้าไปอีก
...อ่านต่อ
น้ำตกน้ำใสใส เราปล่อยใจไหลเข้ากลาง น้ำตกไหลเป็นทาง เราปล่อยวางเข้ากลางไป
...อ่านต่อ
ลมพัดใบไม้ร่วง ใจหมดห่วงพันบ่วงมาร นํ้าใสไหลเป็นธาร ใจสราญเข้ากลางไป
...อ่านต่อ
ความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย จึงเป็นทางมาแห่งบุญกศลอันยิ่งใหญ่ไพศาล เป็นทางมาแห่งความสุข และความสำเร็จในชีวิต ความสมบูรณ์พร้อมทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการสั่งสมบุญ
...อ่านต่อ
.สิ่งที่ชาวพุทธจะต้องรู้ ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับความตาย คือ "ตายแลัวไม่สูญ"ตายแล้วยังมีส่วนหนึ่งของชีวิตที่มองไม่เห็นด้วยตาเนื้อของมนุษย์ เป็นชีวิตหลังความตายที่ยังมีต่อไปอีก ภาษาพระท่านเรียกว่า"วิญญาณธาตุ"
...อ่านต่อ
ใจนิ่งไว้กลางกาย ใจสบายไว้กลางตัว รักสบาย ตัองรักธรรมกาย
...อ่านต่อ
นั่งธรรมะอย่าไปเปรียบเทียบกับใคร อย่าไปแข่งกับใครแม้กับตัวเอง
...อ่านต่อ
คุณถามว่าคนเราเกิดมาทำไม ตอบแบบรวบรัดว่าคนเราเกิดมาเพื่อพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับจิตใจของตนให้สูงขึ้นและเพื่อสั่งสมบุญบารมีให้ยิ่งๆขึ้นไปตามลำดับ
...อ่านต่อ
เวลาได้เร่งตัวของมันเองอยู่แล้ว ดังนั้นเวลานั่งสมาธิ ไม่ต้องไปเร่งอะไร
...อ่านต่อ
เพราะมนุษย์เวลาจะเห็นอะไร เห็นได้ทีละทาง ถ้าอยากเห็นข้างหนัาก็มองไปข้างหน้า อยากเห็นช้างหส้งก็กลับหลังหัน อยากเห็นทางช้ายก็เหลียวช้าย อยากเห็นทางขวาเหลียวขวา อยากเห็นข้างบนก็เงยหน้า อยากเห็นข้างล่างก็ก้มลง
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร