เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


โกรธมา...โกรธตอบ ด่ามา...ด่าตอบ ถ้าทำอย่างนี้ก็ไม่มีที่สิ้นสุด
...อ่านต่อ
ความเมตตา ทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ และสัตว์โลกสามารถดำเนินชีวิต ร่วมกันโดยสันติสุข
...อ่านต่อ
แม้ในภพชาติปัจจุบันนี้ลูกๆ จะต้องประสบกับปัญหาและอุปสรรคในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องชีวิต หรือปัญหาเรื่องการทำงาน เป็นต้น
...อ่านต่อ
เวลาเราไปทำกิจกรรมหยาบ ที่เราใช้คำว่า “นอกรอบ” เราต้องนึกเป็นภาพไว้ในกลางตัว ไม่อย่างนั้นใจจะไม่มีที่ยึดที่เกาะ
...อ่านต่อ
ที่ทำให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน พ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลาย หรืออย่างน้อย ก็ได้เข้าถึง ความสุขที่แท้จริง
...อ่านต่อ
ขอให้พี่น้องนักสร้างบารมี ที่ใจใสใส...^_^ โชคดีตลอดปี ตลอดไป...จนถึงที่สุดแห่งธรรม นะจ๊ะ
...อ่านต่อ
การรักษาศีล ไม่เพียงเป็นการรักษาความเป็นปกติของความเป็นมนุษย์ หรือเพื่อรักษากฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมเอาไว้เท่านั้น แต่ยังเป็นการให้ทาน ที่มีคุณค่ายิ่งกว่าการให้วัตถุใดๆ ทั้งสิ้น
...อ่านต่อ
ทุกชีวิตต้อง "อด" กับ "ทน" อด คือ อยากได้แต่ไม่ได้ ก็อดไป ทน คือ อยากไม่ได้แต่ก็ได้ ก็ทนไป
...อ่านต่อ
วันพระรัตนตรัย เป็นวันเปิดหนทางไปสวรรค์ ไปพระนิพพาน วันแห่งความสุขนะ พี่น้องนักสั่งสมบุญ นักสร้างบารมี ทั้งหลาย...
...อ่านต่อ
ฉะนั้นหมั่นสั่งสมบุญทุกๆบุญ และอธิษฐานจิตให้ครอบคลุม อย่าให้มีช่องว่างรอยโหว่ เราโชคดีที่ได้มาพบครูบาอาจารย์ ที่ท่านมีดวงปัญญา
...อ่านต่อ
จงดูผลแห่งกรรมอันวิจิตรน่าอัศจรรย์ ทานวัตถุแม้มีประมาณน้อย อันนางเทพธิดานี้ ทำแล้ว ย่อมเป็นบุญ มีผลมาก
...อ่านต่อ
การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุไปประดิษฐานไว้ในสถูปเจดีย์ เพื่อทำการสักการบูชา ถือเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่
...อ่านต่อ
แม้บางทีดูเหมือนว่ามาพบวัดเอง แต่ในความเป็นจริงหลวงพ่อต้องเสียบุญเพื่อไปดึงมาทั้งนั้น
...อ่านต่อ
ใจที่ใสๆ บุญกุศลคุณงามความดี ที่จะติดตัวไปทุกภพทุกชาติ ตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรม
...อ่านต่อ
ก็เหมือนเปิดลิ้นชักความทรงจำ พอดีได้กลับมาฟังเพลงของพี่เบิร์ด แล้วผมโคตรมีความสุขเลย จำได้ว่าช่วงที่ฟังเพลงพี่เบิร์ดบ่อยๆเนี่ย
...อ่านต่อ
เทคโนโลยี่คอมพิวเตอร์ พัฒนาและอัพเกรดไปมาก ฉลาดทั้ง Hardware และ Software
...อ่านต่อ
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)
...อ่านต่อ
ป็นบุญอย่างหนึ่งในบรรดาการทำพลีกรรม 5 ที่พระบรมศาสดาทรงแนะนำเอาไว้ว่า เมื่อมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตในระดับหนึ่ง สิ่งที่ต้องทำให้ยิ่งๆ ขึ้นไปคือ
...อ่านต่อ
ให้ความสำคัญกับตรงนี้มากเข้า ก็จะรู้จักและเข้าใจไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้น ตอนนี้แม้ไม่ชัดก็ไม่เป็นไร
...อ่านต่อ
ความหวั่นไหวแห่งจิตย่อมเกิดขึ้น ความหวั่นไหวแห่งจิต หมายถึงความที่จิตกระเพื่อมผิดจากปกติ กระเพื่อมด้วยความเสียใจหรือกระเพื่อมด้วยความดีใจก็ตาม แม้จะเป็นไปในทางที่ชอบใจ รื่นเริงยินดี
...อ่านต่อ
แต่...ถูกใจ ใช่กว่า
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร