เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


จากตัวอย่างเมื่อ 200 กว่าปีก่อนที่ประเทศศรีลังกา
...อ่านต่อ
การสวดมนต์ในทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นการเจริญสติอย่างหนึ่ง
...อ่านต่อ
บุญจากการทอดกฐิน ถือเป็นสุดยอดแห่งบุญ
...อ่านต่อ
“เมื่อได้ผ้าไตรไปแล้ว สิ่งที่เราจะต้องทําในขั้นตอนต่อไป
...อ่านต่อ
การสวดมนต์ในพระพุทธศาสนามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล
...อ่านต่อ
ด้วยภารกิจหน้าที่การงานที่มากมายจนหลายคนอาจจะบอกว่าไม่มีเวลาว่างเลย
...อ่านต่อ
ความฟุ้งซ่านทำให้เกิดความกังวล ห่วงใย ใจไม่สงบ
...อ่านต่อ
เพราะการทอดกฐินเป็นการทำบุญ ที่ถูกจำกัดหลายประการ
...อ่านต่อ
อุปสรรคในการเข้าถึงธรรมอย่างหนึ่งของนักปฏิบัติธรรม
...อ่านต่อ
มีหลายคน... ได้สละทรัพย์ที่หามาด้วยความลำบากยากยิ่ง
...อ่านต่อ
การพัฒนาประสบการณ์ภายในจากการนั่งสมาธิ
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงออกบวช เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง
...อ่านต่อ
คงเคยได้ยินว่า ทำบุญแล้วบุญไม่เห็นส่งผลสักที
...อ่านต่อ
หลายคนคงประสบปัญหาขณะนั่งสมาธิที่คล้าย ๆ กัน
...อ่านต่อ
ขณะที่เวลากำลังผ่านไป ความแก่ ความร่วงโรย
...อ่านต่อ
ปัญหาที่สำคัญของนักบุญบางคน คือ อยากรวย
...อ่านต่อ
เรื่องราวการออกบวชตั้งแต่ยังหนุ่มของพระอาจารย์ปรมัย
...อ่านต่อ
เราเป็นคนโชคดีคนหนึ่ง ที่มาได้ยินเรื่องราว
...อ่านต่อ
จากการศึกษาธรรมะ ทำให้มะปินเป็นคนจิตใจอ่อนโยน
...อ่านต่อ
บางคนทำสิ่งที่ยากและยิ่งใหญ่สำเร็จได้อย่างง่าย ๆ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร