เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


เมื่อคุณได้รับเผือกร้อนมา อย่าส่งต่อให้คนอื่น If somebody throws a hot taro to you ,
...อ่านต่อ
และแล้ววันหนึ่งท่านได้พบหนังสือชื่อ “ธรรมกาย” ซึ่งเขียนตามแนวเทศนาของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
...อ่านต่อ
ผู้ที่เหมาะสมในการทำให้โลกนี้สว่าง คือ ผู้ที่ปราศจาก พันธนาการของชีวิต และทำตนให้ถึงจุดแห่งความสว่าง
...อ่านต่อ
มีคนบอกว่าเกิดมาต้องหากำไรให้ชีวิต โดยเอาความสุขใส่ตัวให้มากที่สุด ต้องดื่มต้องกินของอร่อย ๆ
...อ่านต่อ
พระเทพญาณมหามุนี (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย) มีนามเดิมว่า ไชยบูลย์ สุทธิผล ถือกำเนิดเมื่อวันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2487
...อ่านต่อ
Good words should be given to loved ones while they are still living.คำชื่นชม คำพูดอันน่า ชื่นใจ
...อ่านต่อ
ระดับที่ยังไม่สามารถ กำจัดทุกข์ได้เด็ดขาด เรียกว่า โลกียธรรม และระดับที่สามารถกำจัดทุกข์ได้เด็ดขาด เรียกว่า โลกุตตรธรรม
...อ่านต่อ
Words are free. Say good words and people will love you. คำพูดเป็นของฟรี หมั่นพูดถ้อยคำที่ดี
...อ่านต่อ
ค้นหาข้อบกพร่องในตัว เพื่อกำจัด Search for weaknesses and get rid of them,
...อ่านต่อ
ความพ่ายแพ้ของมนุษย์ ไม่ใช่อยู่ที่ความล้มเหลว แต่อยู่ที่ไม่ยอมเริ่มต้นใหม่ Losers are losers not
...อ่านต่อ
เมื่อศึกษาพุทธประวัติอย่างละเอียดแล้วจะพบว่า แม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ทรงสามารถหลีกเลี่ยงกฎแห่งกรรมพ้น
...อ่านต่อ
Don't burn yourself to warm up other people.อย่าจุดไฟเผาตนเอง เพียงเพื่อให้คนอื่นได้รับ ความอบอุ่น
...อ่านต่อ
..พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอุปมาว่า ถ้าบุตรจะพึงวางบิดา มารดาไว้บนบ่าทั้งสองของตน
...อ่านต่อ
Don't let anything get in the way of your จงอย่าปิดกั้นอิสระความคิด ของคุณเอง เพราะความคิด
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอุปมาว่า ถ้าบุตรจะพึงวางบิดามารดาไว้บนบ่าทั้งสองของตน ประคับประคองท่านอยู่ท้องฟ้าแทนกระดาษ
...อ่านต่อ
หยุดใจได้ จากหน้านิ่ว กลายเป็นหน้านวล When your mind is calm, a glaring frown will turn into glowing radiance.
...อ่านต่อ
เพลงแม่ จากตะวันธรรม http://youtu.be/QyPpzO24gWw เพลงน้ำใจแม่ ดีที่สุดตอนนี้
...อ่านต่อ
ถ้าเรานั่งสมาธิทำใจหยุดนิ่งสนิท จนเกิดแสงสว่าง ขึ้นแวบหนึ่ง ซึ่งเป็นความสว่างภายในเมื่อใจพ้นจากนิวรณ์
...อ่านต่อ
1. เป็นผู้ต่อชีวิต ย่อมได้ชีวิตที่ยืนยาว ปลอดภัย มีความสุข และตราบใดที่ยังไม่สิ้นอายุขัย
...อ่านต่อ
มนุษย์ทุกคนเกิดมาล้วนมีความทุกข์ คนจนก็ทุกข์อย่างคนจน คนรวยก็ทุกข์อย่างคนรวย
...อ่านต่อ
พระธรรมกายเป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน แต่สำคัญ ที่ว่าเราเข้าถึงแล้วหรือยัง
...อ่านต่อ