เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


พุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ และสังฆานุภาพ เป็นอานุภาพที่ไม่มีประมาณ เพราะเป็นอจินไตย อยู่เหนือวิสัยของผู้ที่ใจยังไม่หยุด
...อ่านต่อ
สมหวัง ไม่ชอบกินไข่ ทุกครั้งที่ได้ไข่มา ก็ให้ สมนึก กินแรกๆ สมนึก ก็รู้สึก ขอบคุณสมหวัง แต่นานๆเข้าสมนึก ก็เคยชิน
...อ่านต่อ
คำว่า ปรโลก หมายความว่า โลกหน้าหรือโลกอื่นที่ไม่ใช่โลกมนุษย์นี้ โลกนี้และโลกหน้ามีทั้งหมด 31 ภูมิ
...อ่านต่อ
เวลามีค่าล้ำ   บรรยาย เกินกว่าทรัพย์มากมาย  โกฏิล้าน
...อ่านต่อ
ชีวิตในวันหนึ่งๆผ่านไปอย่างรวดเร็ว เปรียบเสมือนหยาดน้ำค้างบนปลายยอดหญ้า เมื่อต้องแสงอาทิตย์ในยามเช้า
...อ่านต่อ
ฉันได้คำตอบจากห้องของฉัน ! เพดานบอกว่า : ตั้งเป้าสูงเข้าไว้ พัดลมบอกว่า : จงสงบเยือกเย็น
...อ่านต่อ
ดีแล้วเจ้าแต่เช้า    ดูดวง สายหยุดพุทธโชติช่วง   เจิดจ้า
...อ่านต่อ
1. ในการทำมาหากิน : อย่าพึ่งพิงรายได้ช่องทางเดียว ใช้การลงทุนสร้างโอกาสที่สอง 2. ในการใช้จ่าย : หากคุณใช้เงินเพื่อซื้อสิ่งที่ไม่จำเป็น ไม่นานคุณจะต้องขายสิ่งที่จำเป็น
...อ่านต่อ
 ครั้งหนึ่งเมื่อมีคนถามองค์ดาไลลามะว่า อะไรเป็นเรื่องที่ท่านรู้สึกแปลกใจมากที่สุด
...อ่านต่อ
  สัตว์บางพวกขณะที่ลงสู่ครรภ์มารดาก็ดี อยู่ในครรภ์ก็ดี คลอดจากครรภ์ก็ดี
...อ่านต่อ
ทางเสื่อม ๕ ประการ มักมีการนอนหลับในเวลากลางวัน  เกลียดชังการลุกขึ้นในเวลากลางคืน(เช้าตรู่)
...อ่านต่อ
เราไม่ต้องเดือดร้อนใจ เพราะธรรมกายของพระพุทธศาสนาเป็นของแท้ไม่ใช่ของเก๊หรือของเทียม
...อ่านต่อ
“วันมหัศจรรย์ของโลก” วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 10 ของทุกปี ปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2558
...อ่านต่อ
  ขอให้รวยสวนกระแส ธาตุแห่งความบริสุทธิ์ที่เกิดจากการสวดและเจริญภาวนา จะดลบันดาลให้สิ่งที่เราปรารถนาทั้งทางโลก
...อ่านต่อ
 ปัจจุบันนี้ มีชาวพุทธผู้ศรัทธาเริ่มเดินทางไปกราบนมัสการพุทธสังเวชนียสถานที่ประเทศอินเดียและเนปาล เพิ่มมากขึ้นทุกปี
...อ่านต่อ
 คุณยายฉลวย สมบัติสุข เล่าว่าในยุคทำวิชชามีผู้ทำวิชชาได้ถึงขั้นขาดรู้ไม่กี่คน ก็มีแม่ชีจันทร์หรือคุณยายจันทร์
...อ่านต่อ
คุณอาจจะไม่ได้ทุกข์ใจกับสิ่งที่ได้ทำไปแล้ว  แต่ทว่าสิ่งที่คุณยังไม่ได้ทำต่างหากล่ะที่น่าเสียใจยิ่งกว่า
...อ่านต่อ
1.ถ้าคุณเกิดมาจน ไม่ใช่ความผิดของคุณ แต่ถ้าตอนจากโลกนี้ไป คุณก็ยังจน นั่นแหละความผิดของคุณ
...อ่านต่อ
พระสูตรว่าด้วยการหมุนวงล้อธรรม ขับเคลื่อนพระศาสนา เป็นชื่อของ ปฐมเทศนา คือพระธรรมเทศนาครั้งแรก
...อ่านต่อ
ทำไมถึง “จน” เพราะคุณยังมีความคิดแบบคนจนที่ยังไม่พัฒนา  คนจน กับ คนรวย ว่าคิดต่างออกไปอย่างไร ?
...อ่านต่อ
 1. จนเงิน มีเงินไม่พอใช้เลี้ยงดูตัวเองหรือไม่พอเลี้ยงดูคนที่เรารัก 2. จนเวลา ไม่มีเวลาใช้ชีวิต
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร