เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


ถ้าจะมองผู้อื่น ให้มองข้อดีของเขา ถ้าจะมองตัวเรา ให้มองข้อปรับปรุงของเรา
...อ่านต่อ
คนเราแสวงหาสิ่งต่างๆ มาทั้งชีวิตก็เพราะต้องการความสุข แต่การจะมีความสุขอย่างแท้จริงได้นั้นมีอยู่วิธีเดียว คือ ต้องปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตัวและเป็นอันหนึ่งอันเดียว
...อ่านต่อ
การทำบุญ ๗ วัน คือ ช่วงที่กายละเอียดยังวนเวียนอยู่ในโลกมนุษย์สำหรับกรณีผู้ที่ยังไม่ได้ไปมหานรกนะ หมูญาติก็จะได้มีโอกาส ๗ วันนั้นทำบุญอุทิศไปให้ได้การทำบุญ ๕๐ วัน
...อ่านต่อ
ขันติ แปลว่า ความอดทน หมายถึง การรักษาปกติภาพของตนไว้ได้ในเมื่อถูกกระทบด้วยสิ่งอันไม่พึงปรารถนา
...อ่านต่อ
สิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารในผูกพันอะไรเราไม่ได้ แม้แต่ร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันแค่เป็นที่อาศ้ย อาศัยสำหรับสร้างบารมี อาศัยเป็นที่ตั้งของใจที่จะเดินทางเข้าไปสู่ภายใน เพราะฉะนั้นกายนี้ก็เป็นที่อาศัยอยู่ชั่วคราว
...อ่านต่อ
ถ้าเราใส่บาตรด้วยของดี ของประณีต บุญที่เกิดจากการถวายทาน ก็กลายเป็นของดี ของประณีต เหมาะสำหรับผู้ที่ได้รับในภพภูมิที่เขาอยู่
...อ่านต่อ
นํ้าตามักมีไว้ให้เก็บ ไม่ได้มีไว้ให้ใช้ นํ้าใจมีไว้ให้ใช้ ไม่ได้มีไว้ให้เก็บ
...อ่านต่อ
ฟังธรรมตามกาล แปลว่า ฟังพระธรรมคำสั่งสอนตามเวลาที่สมควร หมายถึง การหมั่นหาเวลาว่างไปฟังธรรมให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพื่อยกระดับใจ และสติบัญญาให้สูงขึ้นเป็นสัมมาทิฏฐิ
...อ่านต่อ
มนุษย์ทุกคนเกิดมาล้วนปรารถนาการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข หลายคนพยายามแสวงหาไขว่คว้าสิ่งนี้แต่กลับไม่พบ และมักได้มาซึ่งความทุกข์เป็นเครื่องตอบแทนเสมอ เพราะหลงกระทำในสิ่งที่ให้ผลตรงข้ามกับสิ่งที่ปรารถนาคือความสุข โดยไม่รู้ตัว
...อ่านต่อ
คนเรามักรำพึงถึงคนที่จากไป แต่ไม่ใสใจคนที่อยู่ข้างหน้า
...อ่านต่อ
โลกอยู่ได้เพราะการตอบแทนคุณ การตอบแทนคุณของท่านเช่นนี้ เรียกว่า กตเวที โดยมีกตัญญู คือ ความรู้คุณท่านผู้มีอุปการะเป็นต้นเหตุ
...อ่านต่อ
การทำพระนิพพานให้แจ้ง เป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ของพวกเราทุกคนและของมวลมนุษยชาติ เป็นสิ๋งที่ประเสริฐยิ่งกว่าการได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเสียอีก
...อ่านต่อ
ด้วยประโยชน์อันมากมายของสมาธิ ทำให้ผู้คนในประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่างพากันตื่นตัว ฝึกนั่งสมาธิกันมากขึ้น ดังเช่นในประเทศสหรัฐอเมริการ มีคนนั่งสมาธิอย่างสม่ำเสมอถึงสิบล้านคน
...อ่านต่อ
ที่มาของเรื่องก็คือว่า เวลาพระออกบิณฑบาต พระท่านถอดรองเท้า โดยวินัยแล้ว ต้องถอดรองเท้า เป็นการให้ความเคารพในทานของผู้ให้
...อ่านต่อ
ทำตัวติดดิน ดีกว่าเย่อหยิ่งติดฟ้า
...อ่านต่อ
สุนัขอดโซ ได้กินนํ้าข้าวเปล่า ๗ วัน พอวันที่ ๘ จะกินข้าว ได้กินข้าว ๗ วัน พอวันที่ ๘จะกินกับ ได้กินกับ ๗วัน พอวันที่ ๘ จะขึ้นโต๊ะกินร่วมกับเจ้าของบ้าน
...อ่านต่อ
ยืนหยัดอย่างผู้รู้ เป็นอยู่อย่างผู้มีคุณธรรม
...อ่านต่อ
ท้องนาฤดูแล้งดินแตกระแหงลึก ๆ แต่ประสานกันได้เมื่อฝนตก ทราย กรวด ก้อนเล็กๆ แต่กระด้าง แม้ฝนตกท่วมฟ้าก็ไม่ยอมรวมกัน
...อ่านต่อ
พระพุทธเจ้าในท่ามกลาง ท่านหมายเอาพระสิทธัตถะราชกุมาร ที่ทรงสละราชสมบัติ ออกผนวชเพื่อแสวงหาหนทางพ้นทุกข์ ได้ตรัสรู้ พบหนทางพระนิพพาน ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์
...อ่านต่อ
การนั่งสมาธินอกจากจะทำให้ร่างกายและจิตใจมีความสุข ผ่อนคลาย สดชื่น แจ่มใสแล้วในปัจจุบันนี้ ผู้คนยังนิยมฝึกสมาธิเพื่อประโยชน์ในเรื่องการพัฒนาสติปัญญา และการรักษาโรคกันเป็นจำนวนมาก
...อ่านต่อ
ก็มีส่วนจริง การกรวดน้ำ คือ การอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่เราทำให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เราไม่ให้เขาก็ไม่ได้รับ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร