เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


พึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ, เมื่อรักษาชีวิตพึงสละอวัยวะ เมื่อคำนึงถึงธรรม พึงสละอวัยวะ ทรัพย์ และแม้ชีวิตทุกอย่าง
...อ่านต่อ
พวกเราเป็นลูกหลวงพ่อก็ให้อดทน เข็มแข็ง ตามพ่อให้ทัน กันนะ สู้ๆ
...อ่านต่อ
นี่เป็นถ้อยคำของบัณฑิตนักปราชญ์ ที่สรรเสริญปัญญาว่าเป็นยอดกว่าทรัพย์สินเงินทอง หรือของมีค่าใดๆ ในโลกนี้ ดังที่โต้ตอบกันของบัณฑิตในสมัยก่อน
...อ่านต่อ
อยากจำ ก็ต้อง ทำให้จำ อยากลืม ก็อย่าไปทำ จะได้ไม่ต้องจำ
...อ่านต่อ
>"ถ้าไม่สู้ ไม่หนี ทำดีเรื่อยไป ">>มีแต่ชนะอย่างเดียว
...อ่านต่อ
การจะดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขและปลอดภัย ต้องเป็นผู้ที่เฉลียวฉลาด มีสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตน คนฉลาดมากจะปกครองคนฉลาดน้อย
...อ่านต่อ
ขนาดพระสัมมาสัมพุธเจ้ายังทรงมีพระชนม์ชีพอยู่ ก็ยังมีผู้ไม่เข้าใจหลักคำสอน ไม่หวังดี มากมายเช่นกัน. มนุษย์ไม่ได้เป็นศัตรูกัน
...อ่านต่อ
ไม่สู้ ไม่หนี ทำดีเรื่อยไปจะ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง คือหน้าที่ของเรา
...อ่านต่อ
เป็นบันไดที่ไปสู่พระนิพพาน เป็นเครื่องป้องกันของมนุษย์ เป็นนาวา เพราะเป็นเครื่องช่วยข้ามทุกข์
...อ่านต่อ
สามเหลี่ยมเบอร์มิวด้า ที่แท้เป็นเมืองยักษ์!
...อ่านต่อ
เพราะโลกทั้งใบก็คือกระจกสะท้อนจิตใจของเราเอง และโลกทั้งใบจะแลดูเปลี่ยนไปเมื่อใจของเราเริ่มเปลี่ยนแปลง
...อ่านต่อ
การเดินธุดงค์ธรรมยาตรา เป็นการเดินเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ผู้มีศรัทธาอย่างไกล้ชิด และทั่วถึงมากที่สุด จึงควรค่าแก่การปฏิบัติสืบเนื่องตลอดไป..
...อ่านต่อ
จิตควบคุมยาก เปลี่ยนแปลงเร็ว ใฝ่ในอารมณ์ตามที่ใคร่ ฝึกจิตเช่นนั้นได้เป็นการดี เพราะจิตที่ฝึกดีแล้ว นำความสุขมาให้
...อ่านต่อ
นักมนุษยวิทยาท่านหนึ่ง ให้เด็กอัฟริกันเผ่าหนึ่งเล่นเกม เขาวางตะกร้าผลไม้ไว้ใกล้ต้นไม้ต้นหนึ่ง และให้พวกเด็กๆยืนห่างออกไป100เมตร และตะโกนบอกว่า ใครที่มาถึงตะกร้าก่อน จะได้ผลไม้ที่อยู่ในนั้นทั้งหมด
...อ่านต่อ
ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ตกตํ่า สต๊อกนํ้ามันดิบก็ล้นโลก ราคานํ้ามันดิบที่ลดลงเหลือบาร์เรลละ 48-51 ดอลลาร์ ทำให้บริษัทผู้ผลิตนํ้ามันดิบต่างขาดทุนกันถ้วนหน้า
...อ่านต่อ
เป็นศรีแก่พระศาสน์ เด็กฉลาด พระศาสนาเจริญ
...อ่านต่อ
ขอให้เราทุกคน คิดดี พูดดี ทำดี ให้ บ่อยๆทุกวัน จนกระทั่งสมองของเราถูกปรับ ปรุงให้เป็นสมองที่ดีมีประสิทธิภาพ จะได้หลั่ง สารที่ดีให้แก่ร่างกายเพื่อนำร่างกายนี้ไปทำสิ่ง ที่เป็นประโยชน์ให้กับตนเองและผู้อื่นต่อไป
...อ่านต่อ
หนึ่งในปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้ผู้นั่งสมาธิ อย่างสม่ำเสมอมีใบหน้าอ่อนกว่าวัย ก็เพราะ พวกเขาได้มีโอกาสฝึกหายใจ ให้ลึก ยาว และละเอียดบ่อยครั้งนั่นเอง
...อ่านต่อ
โลกแห่งความเป็นจริงจะยอมรับก็เฉพาะคนที่รู้จักใช้สิ่งที่ตัวเองเรียนรู้ให้ได้ผลทางปฏิบัติเท่านั้น และโลกก็ไม่สนใจว่าคุณเรียนรู้มาจากไหนหรือเรียนมาอย่างไร ขอให้รู้จริงและพร้อมจะเรียนรู้ใหม่ ๆ เป็นพอ
...อ่านต่อ
คนส่วนใหญ่คิดว่าพวกเขาจะต้องไปตรวจสุขภาพจิตใจปีละครั้ง เพื่อให้หัวใจเขามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง แต่ผู้ที่สร้างใจ (ผมเอง) ขอแนะนำว่า ไม่จำเป็น เพียงแต่คุณคอยหมั่นดูแลความรักให้คงอยู่ในแต่ละวันก็เพียงพอแล้วครับ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร