เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


ข้ามเลข 9 กระโดดไปเป็น “Windows 10” เลยทีเดียว สำหรับการเปิดตัวระบบปฏิบัติการตัวใหม่ล่าสุดของไมโครซอฟท์ (Microsoft)
...อ่านต่อ
จงเร่งรีบฝึกฝนตนเองทุกวันทุกคืนกันเถิด โดยเฉพาะฝึกทำใจหยุดทำใจนิ่ง ดิ่งเข้าสู่ภายในเข้ากะ เข้ากลาง เข้ากายในกายภายในเป็นลำดับไป
...อ่านต่อ
สามารถให้สมบัติที่น่าใคร่ทุกอย่างได้ มนุษย์และเทวดาทั้งหลายปรารถนาผลใด ผลทั้งปวงย่อมได้ด้วยบุญนิธินั้น" นิธิกัณฑสูตร
...อ่านต่อ
ในประเทศญี่ปุ่นเขามีธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่ง คือเขาจะนำ "ตุ๊กตาล้มลุก" ไปมอบให้ แก่กันในวาระโอกาสสำคัญๆ เช่นวันเกิดหรือปีใหม่
...อ่านต่อ
เรื่องบุญและบาป หลวงพ่อเชื่อมั่น ล้านๆเปอร์เซ็นต์เลยว่าอะไก็เป็นไปได้ทั้งนั้น
...อ่านต่อ
บุญในตัวเราก็เหมือนกัน ถ้าหย่อนลง เรื่องไม่เป็นเรื่องก็เกิดขึ้นได้ แม้ตอนนี้ชาวโลกยังไม่เข้าใจ
...อ่านต่อ
“ธรรมอย่างหนึ่งที่มีอุปการะมาก ที่เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นแห่งอริยมรรค อันประกอบด้วยองค์ ๘ คือความเป็นกัลยาณมิตร
...อ่านต่อ
ทั้งหมดเกิดจาก ... "ความคิด"ของเราเอง
...อ่านต่อ
การจะอยู่สร้างบารมีกับหมู่คณะไปได้นาน ๆ ต้องมีธาตุบริสุทธิ์มาก หากมีธาตุบริสุทธิ์มาก ธาตุที่ไม่บริสุทธิ์ก็จะค่อย ๆ หมดไป
...อ่านต่อ
บุคคลที่มีจิตมีสัมมาสมาธิ สัมมาทิฏฐิ มีจิตเมตตาปราณี ทางการแพทย์พบว่า ต่อมใต้สมอง จะผลิตสารบุญเรียกว่า เอนดอร์ฟีน
...อ่านต่อ
เป็นธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติว่า หลังจากทำบุญแล้ว จะกรวดน้ำอุทิศแผ่ส่วนกุศลที่ตนบำเพ็ญแล้วนั้นส่งไปให้ แก่บุรพชน หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว
...อ่านต่อ
บั้งไฟพญานาค พญานาคที่เป็นสัมมาทิฏฐินับถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง มาพ่นบั้งไฟบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันออกพรรษา
...อ่านต่อ
ผู้ที่ถูกชรานำเข้าไปใกล้แล้ว ย่อมต้านทานไว้ไม่ได้ เมื่อบุคคลเล็งเห็นภัยในความตายนี้ ควรทำบุญอันจะนำความสุขมาให้”
...อ่านต่อ
เมื่อยังใช้ความพยายามไม่เต็มที่ อย่าคิดว่า ทำไมเรายังไม่เห็นธรรม ทำไมคนอื่นเราไปชวนเขาเข้าวัดแท้ๆ เขากลับเข้าถึงธรรมก่อน
...อ่านต่อ
การทอดกฐินทำให้ผู้ทำได้บุญมาก ก็เพราะการทอดกฐินเป็นการทำบุญที่เกิดขึ้นได้ยาก
...อ่านต่อ
บางครั้งปัญหาที่ยากที่สุดต้องใช้วิธีที่ง่ายที่สุด คำตอบนั้นคือ “การปฏิบัติธรรม”
...อ่านต่อ
มนุษย์ผู้ซึ่งเคยมีอายุเฉลี่ย 100 ปี เมื่อ 2,500 ปีที่แล้ว ก็ค่อยๆลดอายุเฉลี่ยลง = 2,509/100 = 25 ปี จนเหลือ 75 ปีในปัจจุบัน... อะไรจะพอดีขนาดนั้น
...อ่านต่อ
จากไม่ฟุ้งก็จะโล่ง โปร่ง เบา สบาย ใจเบิกบาน เดี๋ยวแสงสว่างก็จะค่อย ๆเรืองรอง เป็นแสงแก้วที่เนียนตา ละมุนใจ แล้วก็จะละเอียดลงไป จนกระทั่งค่อย ๆ เจิดจ้าขึ้น นานขึ้น มีความสุขทุกขั้นตอน
...อ่านต่อ
ย่อมถึงพร้อมด้วยร่างกายที่แข็งแรง สมส่วน สวยงาม ผิวพรรณงาม ไม่เจ็บป่วย ไม่เป็นโรคภัย มีวาจาไพเราะน่าฟัง
...อ่านต่อ
สื่อต่างประเทศเริ่มออกรีวิว iPhone 6 และ iPhone 6 Plus กันแล้ว ขอสรุปประเด็นรวมๆ ทีเดียวเลยนะครับ ประเด็นเรื่องขนาดและหน้าจอ
...อ่านต่อ
ทรัพย์นั้นมีทั้งคุณและโทษ ขึ้นอยู่ว่าเกิดขึ้นกับใคร ถ้าทรัพย์เกิดขึ้นกับคนตระหนี่ ย่อมมีโทษ โทษจาก ความห่วงกังวล ต้องคอยเฝ้าทรัพย์
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร