เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


บัณฑิตผู้ทรงธรรมไม่ได้เป็นง่ายๆแม้มีโอกาสทำชั่วเพื่อผู้อื่นก็ไม่ทำแม้มีโอกาสทำชั่วเพื่อความสุขส่วนตนก็ไม่ทำตรงกันข้าม
...อ่านต่อ
คู่รัก หรือชีวิตคู่ที่ต้องการสร้างฐานความมั่นคงเข้มแข็งในความรักของตน จึงต้องมีทั้งรักแบบโรแมนติกและรักแบบเมตตา
...อ่านต่อ
การศึกษาล่าสุดซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Military Behavioral Health (สุขภาพเชิงพฤติกรรมของทหาร) เผยว่า การฝึกสมาธิ
...อ่านต่อ
คดีปาราชิก ศาลสงฆ์ไม่รับคำกล่าวหา เพราะ ผู้ร้องทำไม่ถูกขั้นตอน 1.ตามระเบียบที่ถูกต้องนั้น พระลิขิต ไม่มีผลทางกฎหมาย
...อ่านต่อ
มีเพื่อนถามว่า "ทำไมเชื่อว่าหลวงพ่อธัมมชโยไม่โกงเงินวัด?" ... ก็เอาภาพเหล่านี้ให้เขาดูแล้วบอกว่า
...อ่านต่อ
กุลบุตรผู้ใคร่ประโยชน์ พึงศึกษาบุญอันสูงสุดต่อไป ซึ่งมีสุขเป็นกำไร คือ พึงเจริญทาน ๑ มีความประพฤติสงบ ๑
...อ่านต่อ
สงครามข่าวในยุคโซเชียลมีเดีย ปัจจุบันมีผู้ไม่หวังดี โจมตีด่าว่าพระ ด่าว่าวัดเยอะ  ลงข่าวเป็นประเด็นทุกวัน
...อ่านต่อ
โคลนตมสาดใส่ไม้  ปุ๋ยดี ไม้จักงามเขียวขจี  ชื่นแพร้ว เราโดนด่าป้ายสี   คล้ายดัง ไม้แฮ
...อ่านต่อ
ดูเหมือนชาวพุทธกำลังตกเป็นเหยื่อของนักผลิตวาจาแห่งความเกลียดชัง (Hate speech) ทั้งที่ขณะนี้สังคมไทย
...อ่านต่อ
The meaning of this proverb is that we should never judge anything or anyone from its physical appearance only.
...อ่านต่อ
ถ้าเจอคนทำเลวใส่ แล้วเราทำเลวตอบ ก็แปลว่าเราก็เลวเหมือนกับเขา แต่ก็ไม่จำเป็นต้องทำตัวแสนดี๊แสนดี
...อ่านต่อ
หนังสือพิมพ์ THE TIMES ของอังกฤษพาดหัวข่าวเมื่อวันเสาร์ (6 ก.พ.) ที่ผ่านมาว่า "การทำสมาธินำทางพระพุทธศาสนาสู่การแสวงหาพระนิพพาน”
...อ่านต่อ
ทุกวันนี้ เพราะการเสพข้อมูลอย่างไร้สติ ไม่ค้นหาความจริง ไม่รู้หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการวินิจฉัยเรื่องราวต่างๆ
...อ่านต่อ
จากตัวอย่างเมื่อ 200 กว่าปีก่อนที่ประเทศศรีลังกา   ชาวพุทธถูกศาสนิกอื่นรุกรานอย่างหนัก   อีกทั้ง...ยังถูกกดขี่ข่มเหงทางศาสนาอย่างรุนแรง
...อ่านต่อ
นอนกลางคืนพร้อมโทรศัพท์ที่กำลังชาร์จ ทำให้อ้วนได้!!! นักวิทยาศาสตร์ชาวสเปน ค้นพบว่าขณะที่เรานอนหลับและชาร์จ
...อ่านต่อ
พระพุทธเจ้าทรงรับสั่งไว้  ในพระวินัยปิฎก เล่ม ๔  มหาวรรค  อุโบสถขันธกะ    โจทนากถา  เรื่องโจทด้วยอาบัติ
...อ่านต่อ
ปัจจุบันมีความเข้าใจผิดกันในหมู่ชาวพุทธ บางพวกก็ว่า __“ให้ทานมากได้บุญมาก_ถูกต้อง เพราะเศรษฐี 100 ล้าน ทำบุญ
...อ่านต่อ
วัดพระธรรมกาย สอนครบทุกอย่าง เห็นได้จากปัจจุบัน มีผู้จิตศรัทธาบวชในบวรพุทธศาสนา เพื่อศึกษาธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างต่อเนื่อง  
...อ่านต่อ
สังคมไทยกำลังเป็นอะไร ทำไมถึงชอบใส่ร้ายป้ายสีกันหรือว่าอุบาทว์กำลังลง สังเกตว่า มีการใส่ร้ายป้ายสีและจับผิดกัน
...อ่านต่อ
" พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วว่า "อตฺตา  หิ  อตฺตโนนาโถ  ตนแลเป็นที่พึ่งของตน  โก  หินาโถ  ปโร  สิยา คนอื่นใครเล่าเป็นที่พึ่งได้ "
...อ่านต่อ
เป็นวัดขนาดใหญ่ แต่ผมไม่ได้ศรัทธา เพราะสิ่งนั้น วัดพระธรรมกายสอนเรื่องอานิสงส์ ของบุญ เอาสวรรค์สวยงามมาให้ดู
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร