เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


สุนัขอดโซ ได้กินนํ้าข้าวเปล่า ๗ วัน พอวันที่ ๘ จะกินข้าว ได้กินข้าว ๗ วัน พอวันที่ ๘จะกินกับ ได้กินกับ ๗วัน พอวันที่ ๘ จะขึ้นโต๊ะกินร่วมกับเจ้าของบ้าน
...อ่านต่อ
ยืนหยัดอย่างผู้รู้ เป็นอยู่อย่างผู้มีคุณธรรม
...อ่านต่อ
ท้องนาฤดูแล้งดินแตกระแหงลึก ๆ แต่ประสานกันได้เมื่อฝนตก ทราย กรวด ก้อนเล็กๆ แต่กระด้าง แม้ฝนตกท่วมฟ้าก็ไม่ยอมรวมกัน
...อ่านต่อ
พระพุทธเจ้าในท่ามกลาง ท่านหมายเอาพระสิทธัตถะราชกุมาร ที่ทรงสละราชสมบัติ ออกผนวชเพื่อแสวงหาหนทางพ้นทุกข์ ได้ตรัสรู้ พบหนทางพระนิพพาน ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์
...อ่านต่อ
การนั่งสมาธินอกจากจะทำให้ร่างกายและจิตใจมีความสุข ผ่อนคลาย สดชื่น แจ่มใสแล้วในปัจจุบันนี้ ผู้คนยังนิยมฝึกสมาธิเพื่อประโยชน์ในเรื่องการพัฒนาสติปัญญา และการรักษาโรคกันเป็นจำนวนมาก
...อ่านต่อ
ก็มีส่วนจริง การกรวดน้ำ คือ การอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่เราทำให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เราไม่ให้เขาก็ไม่ได้รับ
...อ่านต่อ
วัตถุต่างๆ ในโลกนี้ ต่างมีคุณสมบัติเฉพาะตัวของมัน ถ้าใครทราบคุณสมบัติเหล่านั้น ตามความเป็นจริง ก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มาก
...อ่านต่อ
ปลดภาระก็ปลอดภาระ ปลดกังวลก็ปลอดกังวล
...อ่านต่อ
กรณียกิจ คืองานที่แท้จริงของมนุษย์ในอิริยาบถของพระอริยเจ้าที่ท่านพ้นแล้ว คือท่านั่งขัดสมาธิ ทำสมาธิคู้บัลลังก์ดำรงสติมั่น
...อ่านต่อ
ที่จริงเรื่องนี้พระพุทธศาสนาของเรามีคำตอบ แล้วว่า"นตฺถิ สนฺติปรํ สุขอื่นยิ่งกว่าใจสงบ ย่อมไม่มี " ซึ่งก็หมายความว่า ความสุขที่แท้จริง คือ ความสุข ที่เกิดขึ้นจากใจที่สงบนั่นเอง
...อ่านต่อ
บุญที่เราทำคือ ความสุขลํ้าของตัวเราเอง
...อ่านต่อ
เรื่องนี้ต่างกันแน่นอน พวกที่ใส่บาตรทุกวันได้รับอานิสงส์คือมีสมบัติให้ใช้ไม่ขาดมือจะรวยหรือเปล่าไม่ทราบ แต่สมบัติจะไม่ขาดมือ
...อ่านต่อ
คนทั่วไปมักเผลอสติ มีความเมาทางจิต ปล่อยจิต ล่งเสริมจิต ให้คิดจมอยู่ใน กามคุณ ๕ คือ รูป รส กลิ่น เสียง
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสสอนพวกเราทั้งหลายว่า "เธอทั้งหลายจงมีตนเป็นที่พึ่ง มีตนเป็นสรณะ อย่ามีสิงอื่นเป็นสรณะเลย จงเป็นผู้มีธรรมเป็นที่พึ่ง มีธรรมเป็นสรณะ อย่ามีสิงอื่นเป็นสรณะเลย"
...อ่านต่อ
ความต้องการไขว่คว้าหาความสุข หลีกหนีความทุกข์ที่ร้อยรัดดวงใจ เป็นความต้องการของมนุษย์ทุกเชื้อชาติ ศาสนา ทั่งที่อยู่ในวัยเด็ก วัยหนุ่มสาวและวัยชรา
...อ่านต่อ
ชีวิตต้องอดทน เพราะความสุขล้นมักอยู่ปลายทาง
...อ่านต่อ
ถ้าบริสุทธิ์มาก ก็ได้บุญมาก โดยเฉพาะถ้าบริสุทธิ์มั่นคงมุ่งตรงต่อมรรคผลนิพพานแล้วจะได้ผลเป็นบุญมากเป็นพิเศษชนิดได้ผลทันตาเห็นทีเดียว
...อ่านต่อ
ใจคนเป็นของละเอียดยิ่งนัก เห็นได้ก็แสนยาก หนำซํ้ามักตกไปในอารมณ์ตามความใคร่
...อ่านต่อ
ทุกชีวิตในโลกต่างถูกพิพากษาแล้วว่า ต้องตาย อย่างแน่นอน ถ้านักโทษประหารที่เดินเข้าลู่หลักประหารด้วยอาการสนุกคะนอง เราก็จะตำหนิเขาว่า คนบ้า
...อ่านต่อ
เหงื่อถ้าไม่ไหลออกจะตกในกลายเป็นน้ำตาเพราะฉะนั้น เกิดเป็นคนแล้ว จะต้องทำงานฝากฝีมือให้คนรุ่นหลังถือเป็นครู
...อ่านต่อ
ต้นไม้ที่เกิดรวมกันเป็นป่าดงแต่ละต้นย่อมช่วยปะทะลมพายุให้แก่กัน จึงยืนต้นอยู่ได้นานผิดจากต้นไม้ที่เกิดอยู่โดดเดี่ยว แม้จะเป็นไม้เจ้าป้าสูงใหญ่ก็ตามจำต้องโต้พายุดามลำพัง ย่อมโค่นลงได้ง่าย
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร