เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


"เมื่อรากปราศจากอันตรายมั่นคงอยู่ ต้นไม้ที่ถูกตัดแล้วย่อม กลับงอกขึ้นได้ ฉันใด
...อ่านต่อ
กัลยาณมิตรมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด ดังเช่นในอดีตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเกิดมาแล้วเป็นผู้มีความเห็นผิด
...อ่านต่อ
Before you speak, listen. ก่อนจะ “พูด” อย่าลืม “ฟัง” เสียก่อน
...อ่านต่อ
ไม่มีใครทำให้คุณ รู้สึกต่ำต้อยได้ ถ้าหากตัวคุณเอง ไม่ยินยอม No one can make you
...อ่านต่อ
ในเรื่องความเป็นมาของวันเข้าพรรษา ถ้าว่ากันตามประวัติย่อๆ คือ ในยุคต้นพุทธกาล
...อ่านต่อ
เคยไหมครับเวลาที่เราเห็นใครซักคนทำงานอยู่ออฟฟิศจนดึกดื่น ในขณะที่ทุกคนกลับบ้านไปกันหมดแล้ว
...อ่านต่อ
ในโลกนี้อาจจะมี "ปาฏิหาริย์" ก็จริง เพียงแต่ว่าปาฏิหาริย์นั้น ไม่ได้หล่นลงมาจากฟากฟ้าเสมอไป
...อ่านต่อ
เป็นวันที่พระบรมศาสดา ทรงแสดงปฐมเทศนาชื่อ ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕
...อ่านต่อ
ตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกๆปี จัดเป็นวันสำคัญทางศาสนาของไทย วันอาสาฬหบูชา
...อ่านต่อ
คนเรา เมื่อเวลาผ่านไป อายุเริ่มมากขึ้น สิ่งที่ ต้องเพิ่มขึ้น คือ วุฒิภาวะ
...อ่านต่อ
พระพุทธเจ้าตรัสว่า อยากให้ใครดีมา ก็ให้ดีกับเขาก่อน แม้จะเถียงว่า ดีอย่างไร
...อ่านต่อ
คุณเลือกไม่ได้ ที่จะต้องพบกับคนเลว แต่เลือกได้ที่จะไม่เลวตาม คนเห็นแก่ตัว
...อ่านต่อ
"หากบุคคลรู้ว่าตนเป็นที่รักไซร้ พึงรักษาตนนั้นไว้ให้ดี บัณฑิตควรประคับประคองตนไว้
...อ่านต่อ
สมาธิ คือ วิธีการนำไปสู่ความสงบภายใน มีขั้นตอนชัดเจน เรียบง่าย สามารถปฏิบัติได้ทุกคน
...อ่านต่อ
ครั้งหนึ่งในชีวิตเราต้องเป็นประธานกองกฐินระดับ M ให้ได้
...อ่านต่อ
หากเราเข้าถึงธรรมก่อนตาย เข้าถึงดวงธรรมหรือองค์พระ เมื่อถึงวันหมดอายุขัย
...อ่านต่อ
บางคนทำบุญแล้วขาดทุน เพราะขณะทำหงุดหงิดใจหมอง เป็นกังวล ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้
...อ่านต่อ
การจะอยู่สร้างบารมีกับหมู่คณะไปได้นาน ๆ ต้องมี ธาตุบริสุทธิ์มาก หากมีธาตุบริสุทธิ์มาก
...อ่านต่อ
การทอดกฐินทำให้ผู้ทำได้บุญมาก ก็เพราะการทอดกฐิน เป็นการทำบุญที่เกิดขึ้นได้ยาก
...อ่านต่อ
บางคนคิดว่า ต้องรวยก่อน..ถึงจะมีความสุข ต้องให้ลูก เรียนจบทำงานก่อน..ถึงจะมีความสุข
...อ่านต่อ
ขอเชิญเริ่มต้นชีวิต โดยร่วมเป็น ๑ ล้านคนแรก ในการ นั่งสมาธิทุกวัน อย่างน้อยวันละ ๑ ชั่วโมง
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร