เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


ใช้หนี้เก่า คือ ให้พ่อแม่ ท่านให้กำเนิดและเลี้ยงเรามา ใช้หนี้ใหม่ คือ ให้ลูก
...อ่านต่อ
อิทธิบาทก็คือ “ทางดำเนิน ไปสู่ความสำเร็จ” ซึ่งประกอบด้วยหมวดธรรม 4 ข้อ
...อ่านต่อ
ผู้ที่มา ไม่ทันได้สร้างโบสถ์ มาขอหลวงพ่อ ร่วมบุญ สร้างโบสถ์ย้อนหลัง
...อ่านต่อ
ดอกบัวอุบลอนันต์นิรันดร์กาล ณ เจดีย์สวรรค์วัดบ้านขุน จ.เชียงใหม่
...อ่านต่อ
สำหรับขนาดกระเป๋าที่อนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ รอบนี้ถูกลดขนาดเหลือ 55 x 35 x 20 cm.
...อ่านต่อ
The Dhammakaya hand book is talk about Dhamma terms and definitions in Thai to English
...อ่านต่อ
สุดโชคดีอีกครั้งในชีวิต บุญลิขิตสมใจในปรารถนาอุโบสถวัดพระธรรมกายงามโสภา
...อ่านต่อ
พระธรรมกายเป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน แต่สำคัญที่ว่าเราเข้าถึงแล้วรึยัง
...อ่านต่อ
พระพุทธรูปยักษ์ในอัฟกานิสถาน ฟื้นคืนชีพด้วยเครื่องฉาย 3D พระพุทธรูปแห่งบามียัน
...อ่านต่อ
ฟ้ามิได้แบ่ง 'ยอดคน' กับ 'คนธรรมดา' ออกจากกัน ยอดคนจะปรากฏขึ้นเสมอ
...อ่านต่อ
หากเธอจะตอบแทนจริงๆละก้อ จงช่วยผู้อื่นต่อไป อย่าให้โซ่ของความรักนี้ขาดช่วงลงที่เธอนะ
...อ่านต่อ
คุณไม่อาจรู้หรอกว่าบทสวดภาวนาอ้อนวอนมีไว้เพื่ออะไร จนกว่าคุณจะรู้ว่าชีวิตคือสงคราม
...อ่านต่อ
สอนตัวเองให้ได้ ตอนนี้เรายังไม่เห็นพญามาร แต่พญามารนั้นเห็นเรา
...อ่านต่อ
บุคคลผู้ประทุษร้ายต่อบุคคลผู้ไม่ประทุษร้าย ย่อมถึงความพินาศฉิบหายด้วยเหตุ ๑๐ ประการ
...อ่านต่อ
คนหมั่นในการทำงาน ไม่ประมาท จัดการงานเหมาะสม เลี้ยงชีพพอเหมาะ รักษาทรัพย์ที่หามาได้ เป็นผู้มีศรัทธา ถึงพร้อมด้วยศีล
...อ่านต่อ
จะให้หยุดการสร้างบารมี สู้หยุดลมหายใจเสียดีกว่า
...อ่านต่อ
พยายามปลงให้ตกว่า "มันผ่านไปแล้ว"
...อ่านต่อ
ที่บ่งบอกความเป็นตัวตน เพิ่มประสิทธิภาพและให้ความสนุกสนานในคราวเดียวกัน
...อ่านต่อ
มันจะจำแม่นแล้วจะนึกได้ง่าย ไม่ว่าเรื่องดีหรือไม่ดีก็ตาม ถ้าทำบ่อยๆแล้วมันจะจำได้
...อ่านต่อ
การดูละคร ควรย้อนดูชีวิตเราด้วย เพราะชีวิตเรา ก็เหมือนกับละครเรื่องหนึ่ง เป็นละครชีวิตจริง
...อ่านต่อ
ดังนั้นผู้มีปัญญา จึงเลือกที่จะผูกพัน โดยการนำใจมาผูกไว้กับศูนย์กลางกาย
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร