เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


เป็นธรรมดาที่ใคร ๆ ไม่อยากป่วย ไม่อยากตาย แต่มันต่างกัน ตรงที่ "ความพยายาม" ที่จะไม่ป่วยไม่ตาย
...อ่านต่อ
อย่าให้สูญเสีย กำลังใจที่เข้มแข็ง ที่จะต่อสู้ อุปสรรค เพื่อการทำความดี
...อ่านต่อ
ความสำเร็จในชีวิต ไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ ได้ คือ “ความมั่นใจ”
...อ่านต่อ
รักธรรมกายจริง ต้องไม่ทิ้งศูนย์กลางกาย ตรึกศูนย์กลางกายเป็นประจำ ถึงกายธรรมได้แน่นอน
...อ่านต่อ
เมื่อมีคนหนึ่งเชื่อว่า มันเป็นไปได้ คนอื่นก็จะเริ่มมีความเชื่อว่า มันเป็นไปได้ต่อๆ กันไป
...อ่านต่อ
ทุกวันได้อั่งเปา เพราะใจเราเข้าศูนย์กลางกาย ชีวิตปลารักนํ้า ขวนขวายที่จะอยู่กับนํ้าและขาดนํ้าไม่ได้ฉันใด
...อ่านต่อ
ถ้าใจไม่สู้ จะเข็นให้กายสู้ มันยาก ถ้ากายและใจเราไม่สู้ จะไปเข็นให้กายใจคนอื่นสู้ มันก็ยากมาก
...อ่านต่อ
ศูนย์กลางกายนึกไม่ได้ ข้าวคำแรกจะกลืนลงไปได้อย่างไร สายนํ้าไม่ขาดสาย ศูนย์กลางกายไม่ขาดช่วง
...อ่านต่อ
ยามใดที่เรารู้สึกเบื่อหน่าย จงเข้าไปอยู่ในกลุ่ม ผู้ที่มีกำลังใจสูงส่ง อย่าไปอยู่กับคนที่ กำลังใจตกเช่นเดียวกัน
...อ่านต่อ
ด้วยเหตุนี้ คุณพ่อคุณแม่จึงมีงานที่จะต้องหาวิธีฝึกนิสัยมีวินัยให้แก่ลูก ถ้าฝึกวินัยได้ดี เด็กคนนั้นจะยับยั้งชั่งใจตัวเองเป็น เด็กจะไม่แสบ ซึ่งจะเป็นอุปการคุณในการฝึกคุณธรรมข้ออื่นๆ ให้แก่เด็กต่อไป
...อ่านต่อ
สิ่งที่ควรระมัดระวัง ในการทำงานร่วมกัน คือ คำพูด “พูดได้” อย่างเดียวไม่ได้ ต้อง “พูดเป็น” ด้วย
...อ่านต่อ
ไม่มีที่ทำงานไหน ห้ามไม่ให้ทำงานไปใจจรดศูนย์กลางกายไป นั่ง นอน ยืน เดิน อย่ามัวเพลินจนลืมศูนย์กลางกาย
...อ่านต่อ
พูดแต่ปิยวาจา คำพูดเป็นสิ่งสำคัญ การพูดให้เป็นที่รักนั้นไม่ ยาก สิ่งเหล่านี้เราฝึกได้
...อ่านต่อ
นํ้าเซาะหินทุกวันหินยังสึก นั่งสมาธิทุกวันเดี๋ยวกิเลสก็หลุดเอง สิ่งใดที่กายทำไม่ได้ อย่าไปเผลอคิดว่าใจจะทำไม่ได้ด้วย
...อ่านต่อ
คำพูดเป็นสิ่งสำคัญ ให้เลือกสรรถ้อยคำ ที่สร้างความรู้สึก ประทับใจ จะแนะนำอะไรก็ตาม ต้องทั้งอ่อนทั้งหวาน เหมือนผลไม้
...อ่านต่อ
ถ้ารักตัวเอง จะต้องทำให้เขารักเรา ด้วยการคิดดีพูดดีทำดี กับเขา เดี๋ยวเขาก็คิดดีพูดดีทำดีกับเรา
...อ่านต่อ
ทุกวันได้โบนัส ถ้าใจเราขจัดความฟุ้งออกไป บุญเราไม่น้อย แต่เรานั่งน้อย ตรึกน้อย
...อ่านต่อ
ร้อยรู้ หรือจะสู้หนึ่งปฎิบัติ หัดฝึกสมาธิไปเถอะ สักวันหนึ่งใน ชีวิตเราอยากจะนิ่ง สงบ วันนั้นเราจะได้ทำเป็น
...อ่านต่อ
รอยยิ้มที่ปรากฏบนใบหน้าของทุกคน เป็นส่วนหนึ่งของการ สร้างบารมี เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม และบรรยากาศที่ ดี
...อ่านต่อ
แม้บางวัน บางครั้ง บางเวลา สภาพอากาศไม่เอื้อ เราก็ต้องนั่ง (สมาธิ) จึงจะเรียกว่า ประกอบความเพียร ทำความเพียร
...อ่านต่อ
เริ่มต้น เรายิ้มให้ตัวเอง หน้ากระจกก่อน แล้วก็ยิ้มให้ทุก คนในบ้าน ออกนอกบ้านก็ส่งยิ้ม ตรงนี้สำคัญมาก
...อ่านต่อ