เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


ผีถ้วยนแก้วที่มีจริง มักจะเป็นผีพวกสัมภเวสีที่ร่อนเร่พเนจร อดๆอยากๆ หรือภุมมเทาระดับล่างๆ ที่อยู่แถวๆ นั้นที่ขี้เล่นหน่อย ก็จะมาช่วยดัน
...อ่านต่อ
ฝันของคนรุ่นใหม่ใสพิสุทธิ์ ฝันถึงหยุดในหยุดแสนสดใส
...อ่านต่อ
ฐานที่ ๗ ฐานสำเร็จของชีวิต ทางพิชิตทุกข์โศกโรคทั้งผอง อาสวะปวงกิเลสสิ้นทุกกอง สุขเนืองนองเพราะใจหยุดสุด ในกลาง
...อ่านต่อ
วันนี้เราได้มาประชุมพร้อมกัน เพื่อมาประพฤติปฏิบัติธรรม มาทำกิจที่สำคัญที่สุดของตัวเราเองและของมวลมนุษยชาติ กิจในเบื้องต้นนี้เราจะต้องชำระกายวาจาใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส จะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองร้บบุญกุศลที่จะเกิดขึ้นในวันนี้
...อ่านต่อ
สัมผัสที่ ๖ หรือลางสังหรณ์ หรืออาการผุดรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า ก็เกิดจากบาปบุญบันดาลบ้าง เทพสังหรณ์บ้างเกิดจากอำนาจสมาธิบ้าง และผลที่เกิดจากการฝึกสมาธิมาข้ามชาติบ้าง
...อ่านต่อ
การที่คนถูกสาปแช่งได้รับผลตามคำสาปแช่งนั้น ไม่ได้เกี่ยวกับการสาปแช่งด้วยการเผาพริกเผาเกลือ
...อ่านต่อ
ละชั่วละที่ไหน ละที่ใจกายวาจา ละแล้วเกิดปัญญา ยิ่งละหนายิ่งกำไร
...อ่านต่อ
การปฏิบัติธรรมเปีนกรณียกิจ คือ กิจที่ควรทำอย่างยิ่ง เป็นกิจที่ติดตัวเรา พอมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะต้องบรรลุวัตุถประสงค์ของชีวิต คือไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมให้ได้ ขจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปให้ได้
...อ่านต่อ
หยุดนั้นคืออะไร หยุดนั้นไซร์คือทุกสิ่ง หยุดใจไม่ประวิง ปล่อยใจดิ่งนิรันดร์กาล
...อ่านต่อ
การบน ไม่ว่าจะบนกับพระพุทธรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆ ก็ไม่ถูกต้อง เพราะเป็นกิเลสตระกูลโมหะหรือความหลง มีผลทำให้อาจจะหลุดจากเส้นทางพระรัตนตรัยได้
...อ่านต่อ
พิธีอัญเชิญเครื่องรางของขลังที่ไม่ใช่พระรัตนตรัยออกจากบ้านก็ทำได้ไม่ยากเช่นเดียวกัน โดยใช้วิธีรักต้องฝัง คือ ฝากแม่ธรณีไว้ด้วยความนอบน้อม ไม่ลบหลู่ แต่พูดดีๆว่า ขอฝากแม่ธรณีดูแลสิ่งเหล่านี้ด้วย
...อ่านต่อ
ใจไม่เป็นธรรมกาย ย่อมวุ่นวายไม่รู้จบ ไม่หยุดไม่ถึงพระ ไม่ละ ไม่ถึงธรรม
...อ่านต่อ
นางกวักเป็นเพียงรูปปั้นที่สมมุติเอาตามรสนิยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกับอาจารย์วิทยาธรจะเอามนตร์ผูกกับภุมมเทวา ที่มีวิบากกรรมเกี่ยวกับพวกสิงๆทรงๆ ซึ่งจะปั้นเป็นรุปอะไรก็ได้ตามรสนิยม
...อ่านต่อ
คนที่เลี้ยงกุมารทอง คือ คนที่คิดเอาพวกนี้เป็นที่พึ่ง มักจะไม่ค่อยคิดเรื่องการทำความดีให้ยิ่งขึ้นไป คือ พอมาผูกพันทางนี้แล้วความคิดที่จะให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ก็ไม่มีอยู่ในใจ
...อ่านต่อ
วันนี้เปีนวันที่ดีที่สุดวันหนึ่งในชีวิตของเรา ที่เราได้ใช้ชีวิตแสวงหาหนทางพระนิพพานเช่นเดียวกับบัณฑิตในกาลก่อน มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นต้น ท่านได้ดำเนินชีวิตอย่างนี้ แสวงหาหนทางของพระนิพพาน
...อ่านต่อ
จริงๆแล้วในสมัยพุทธกาล ชายสามโบสถ์ หมายถึงคนที่เปลี่ยนศาสนา ๓ ครั้ง เช่น ตอนนี้เป็นพุทธอีกพักหนึ่งเป็นพราหมณ์ อีกสักพักไปบวชเป็นชีปะขาว
...อ่านต่อ
กายหยุด ใจหยุด ใจหยุด กายผุด จะพบ "มหัศจรรย์แห่งหยุด" เมื่อใจหลุดเข้าสู่กลาง
...อ่านต่อ
ภุมมเทวามีหลายพวก แต่ที่ศาลตี่จู่เอี๊ยนี้ ซึ่งตั้งกันตามประเพณี เพราะเชื่อว่ามี แต่บางที่ก็ไม่มี ภุมมเทวาอยู่ที่ศาลก็คือ พวกผีบ้าน ผีเรือน
...อ่านต่อ
หยุดเป็นตัวสำเร็จ อยากเป็นตัวไม่สำเร็จ หยุดเป็นตัวทำให้ง่าย อยากทำให้ยาก
...อ่านต่อ
ประเทศชาติ ตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมกลุ่มคนที่มีเชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ ภาษา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
...อ่านต่อ
คุณยายอาจารย''มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ท่านได้รู้เรื่องราว เกี่ยวกับชีวิตของตัวท่านเอง รู้เรื่องบุญเรื่องบาป รู้ถึงว่าการกระทำทุกอย่าง ล้วนแต่มีผลที่จะติดตามตัวไปในภพเบื้องหน้า
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร