รวมนิทานชาดกพร้อมภาพประกอบสีสดใส ข้อคิดจากชาดก นิทานชาดกภาษาอังกฤษ วีดีโอนิทาน


ในอดีตกาล ณ กรุงพาราณสี มีบุตรเศรษฐี คนหนึ่ง เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถดีมาก ครั้นต่อมาเมื่อบิดามารดาสิ้นชีวิตลงก็คิดได้ว่า...อ่านต่อ

ในอดีตกาลสมัยพระเจ้าพรหมทัต ครองกรุงพาราณสี พระองค์ทรงมีช้าง พระที่นั่งชื่อ พลายมหิฬามุข เป็นช้างที่ งดงาม สงบเสงี่ยม เรียบร้อย และอยู่ใน ระเบียบอย่างเคร่งครัดพระองค์จึงทรงโปรด ปรานมาก...อ่านต่อ

ในอดีตกาล ณ กรุงพาราณสี มีชายหนุ่มคนหนึ่งเกิดในตระกูลเศรษฐี ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีราวกับโอรสพระราชา เมื่อมีอายุเพียง ๑๖ ปีเท่านั้น ก็เป็นผู้รอบรู้ชำนาญในศิลปศาสตร์ทั้งปวง...อ่านต่อ
ท่านเศรษฐีมิได้หวั่นไหวใดๆ จึงได้จัดเตรียมภัตตาหาร เพื่อจะนำไปถวายแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยตนเอง เมื่อกล่าวจบ ท่านเศรษฐีก็กระชับภาชนะ ที่ใส่อาหารไว้มั่น แล้ววิ่งไปบนหลุมถ่านเพลิงทันที...อ่านต่อ

ในอดีตสมัยเมื่อ พระเจ้าพรหมทัต ครองราชสมบัติ ณ กรุงพาราณสี ทรงโปรดให้มีการจัดงาน นักขัตฤกษ์เป็นประจำ ทุกๆ ปี ฝีไม้ลายมือการตีกลอง ของพ่อลูกทั้งสองครึกครื้น เป็น ที่ถูกใจของผู้ชม...อ่านต่อ

ในอดีตกาลสมัยพระเจ้าพรหมทัต ครองกรุงพาราณสี มีพ่อค้าหนุ่มคนหนึ่ง คุมกองเกวียน ๕๐๐ เล่ม บรรทุกสินค้าไปขายยังเมืองอื่น ในการเดินทาง ครั้งหนึ่งต้องผ่านดงไม้มีพิษ จึงได้เรียกประชุมลูกน้อง แล้วกล่าวเตือนถึงสิ่งที่ต้องระวัง...อ่านต่อ

ในอดีตกาลครั้งพระเจ้า พรหมทัต ครองราช สมบัติกรุงพาราณสี มีนายอุทยานคนหนึ่งเป็น ผู้ดูแลพระราชอุทยาน ของพระเจ้าพรหมทัต นายอุทยานเห็นผู้คนไปเที่ยวงานกัน ก็นึกอยากไปเที่ยวบ้าง...อ่านต่อ

ครั้งหนึ่งในอดีตกาล ณ เมืองพาราณสี มีพ่อค้า ๒ คน เป็นเพื่อนกัน ต่างนำสินค้า บรรทุกเกวียนไปขายยังต่าง เมืองอยู่เป็นประจำ...อ่านต่อ
กองเกวียนได้เดินทางรอนแรมมาตลอดทั้งวัน จนกระทั่งเย็น จึงหยุดพักในระหว่างหนทาง และในคืนนั้นเอง ขณะที่ทุกคนกำลังนอนหลับ ด้วยความอ่อนเพลีย พวกยักษ์ก็บุกเข้ามายังที่พัก เพื่อจับคนไปกินเป็นอาหาร...อ่านต่อ
หลังจากกองเกวียนของพ่อค้าช่างสังเกต ตกลงใจจะพักค้างคืน ในสถานที่ใกล้กับกองเกวียนชุดก่อน ที่ถูกยักษ์จับกิน ในคืนนั้น พ่อค้าจึงได้สั่งให้จัดเวรยาม พร้อมอาวุธคอยดูแล ตลอดทั้งคืน เพื่อป้องกันเหตุร้าย...อ่านต่อ

เมื่อครั้งอดีตกาลมี พญากวางตัวหนึ่งมีบริวาร ๑,๐๐๐ ตัว อยู่ใกล้ป่าแคว้นมคธ พญากวาง มีลูกตัวผู้ อยู่ ๒ ตัว คือ ลักขณะ และกาฬะ ต่อมาลูกกวางทั้ง ๒ ตัว ก็เติบโตเป็นกวางหนุ่ม กวางกาฬะนั้นเป็นกวางที่โง่เขลา และดื้อ...อ่านต่อ
กวางกาฬะยังอวดดีไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่งสอน ของพญากวาง และคำทักท้วง ของบริวารเลย นึกจะพาบริวารออกไปหากินตอนไหนก็พาบริวารออกไป ที่ใดไม่สมควรเข้าไปก็เข้าไป ต่อมาไม่นานนักบริวาร ทั้ง ๕๐๐ ตัว ก็ถูกพวก ชาวบ้านฆ่าตายหมด...อ่านต่อ

ในอดีตกาล นานมาแล้วตั้งแต่ยุคต้นกัป สิ่งวดล้อมยังไม่มีพิษ พื้นโลกอุดมไปด้วย พืชพันธุ์ ธัญญาหาร นานาชนิด ผลไม้มีรดชาด อันโอชะ ส่งกลิ่นหอม ไปทั่วผืนดิน อุดมไปด้วย แร่ธาตุเหมาะแก่การ เจริญเติบโตของพืชพันธุ์ ทั้งมีกลิ่นหอม อีกด้วย...อ่านต่อ

ในอดีตกาลเมื่อครั้ง พระเจ้าพรหมทัต ครองราชสมบัติ กรุงพาราณสี ในสมัยนั้น พระองค์ มีราชบัณฑิต สอนธรรม อยู่คนหนึ่ง วันหนึ่งที่ท่าน้ำ อันเป็นที่ที่คนเลี้ยงม้า ได้พาม้าอาชาไนยมงคลอัศวราชของพระราชา มาอาบน้ำอยู่เป็นประจำ...อ่านต่อ

**นิทานชาดก แนะนำ/เกี่ยวข้อง

นิทานชาดก

แปลว่า เหตุเป็นเครื่องมอบให้ซึ่งผล, มูลเค้า, เรื่องเดิม, สมุฏฐาน ชาดก แปลว่า ประวัติการทำความดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มีมาในชาติก่อน ๆ นิทานชาดก มิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรม แต่นิทานชาดก คือ เรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่าง ๆ บางครั้งก็เพื่อแสดงภูมิหลังของผู้ที่พระองค์ต้องการแสดงธรรมให้ฟัง บางครั้งก็เพื่ออธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ผู้อ่านนิทานชาดก หรือนิทานธรรมะ ควรอ่านอย่างพิจารณา และนำหลักธรรมไปใช้เป็นคุณประโยชน์ ส่วนความ เพลิดเพลินจากนิทานธรรมะนั้น ถือเป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้น จึงจะนับว่าได้รับประโยชน์จากนิทานชาดก หรือ นิทานธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีนิทานภาษาอังกฤษ วีดีโอนิทาน คลิปนิทาน การ์ตูนสุภาษิต ให้ศึกษา เพื่อให้เป็น นิทานเยาวชน นิทานเด็ก นิทานสอนใจ นิทานคุณธรรมเพื่อจรรโลงจิตใจ ผู้ศึกษาให้รักในคุณงามความดี

นิทาน, นิทานชาดก, นิทานไทย, นิทานธรรมะ, นิทานธรรมะไทย, นิทานเด็ก, คุณธรรม, การ์ตูนธรรมะ, การ์ตูนไทย, การ์ตูนภาพ, การ์ตูนช่อง, การ์ตูนนิทาน, การ์ตูนเด็ก, การ์ตูนสีขาว, นิทานธรรมะออนไลน์, นิทานธรรมะสอนคุณธรรม พระโพธิสัตว์, พุทธศาสนา, สื่อธรรมะ,สื่อธรรมะ, วีดีโอธรรมะ, ธรรมะ, ธรรมะออนไลน์, ทศชาติ, พุทธประวัติ, กฎแห่งกรรม, ศาสนาพุทธ, พระพุทธศาสนา, พุทธศาสนา, พระรัตนตรัย, กัลยาณมิตร, เว็บกัล, วัดพระธรรมกาย, ธรรมกาย, chadok, chataka, tale, yarn, merit, virtue, Buddhist, story of lord buddha, fable, thai cartoon, thai manga kal, webkal, kalyanamitra,kalyanamit, dhamma vdo, buddhism, buddhist, buddha, moral, law of kamma