วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

แผนที่วัดพระธรรมกาย มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี มหารัตนวิหารคด สภาธรรมกายสากล

 
01มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี 
 
        สถานที่ประดิษฐานรูปหล่อทองคำหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เพื่อสักการบูชาและระลึกถึงพระคุณของท่าน ภายในมหาวิหารฯ บรรจุเรื่องราวอัตชีวประวัติของท่าน เพื่อให้สาธุชนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้า  
 
02 สภาธรรมกายสากล 
 
        สถานที่ปฏิบัติธรรมที่จุคนได้ถึงกว่า ๓๐๐,๐๐๐ คน ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๘.๓๐ น. ใช้เป็นสถานที่สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา และทุกวัน จันทร์ถึงวันเสาร์ บริเวณด้านทิศเหนือของสภาธรรมกายสากล เวลา ๑๙.๐๐ ถึง ๒๑.๓๐ น. ใช้เป็นสถานที่แสดงพระธรรมเทศนาของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ในรายการ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ซึ่งมีสาธุชนจำนวนมากทั่วโลกติดตามชม
  
03 มหารัตนวิหารคด 
 
        มหาวิหารรอบมหาธรรมกายเจดีย์ สถานที่รวมพุทธบุตรและพุทธบริษัท ๔ ทั่วโลกนับล้านให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อพบปะสนทนาธรรมและร่วมกันสร้างสันติสุข ให้บังเกิดขึ้นบนโลกของเรา  
 
04มหาธรรมกายเจดีย์ 
 
      เจดีย์แห่งพระรัตนตรัย รูปโดมทรงกลมแบบสาญจิเจดีย์ ประดิษฐานองค์ พระธรรมกายประจำตัว ๑,๐๐๐,๐๐๐ องค์ เป็นสถานที่ประกอบศาสนพิธีกลางแจ้ง ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจะมีสาธุชนจากทั่วโลกเดินทางมาร่วมบุญหลาย แสนคน และในทุกวัน เวลา ๐๖.๐๐ น. และ ๑๘.๐๐ น. มีพิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์  
 
05อาคารภาวนา ๖๐ ปีฯ 
 
       สถานที่ปฏิบัติธรรมศึกษาวิชชาธรรมกายชั้นสูง  
 
06สำนักงานใหญ่ มูลนิธิธรรมกาย * ติดต่อสอบถาม Visitor Centre
 
        สถานที่ต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ ติดต่อสอบถาม แสดงประวัติความเป็นมาและ ผลงานต่างๆ ของวัด ในห้องปัญญาเป็นที่ประดิษฐานชั่วคราวของรูปหล่อทองคำ หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ซึ่งแต่ละวันมีสาธุชนจำนวนมากเดินทางมาสักการบูชา และเจริญสมาธิภาวนา ในเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๘.๐๐ น.  
 
07อาศรมอุบาสิกา
 
08หมู่บ้านปฏิบัติธรรม  
 
09โรงเรียนพระปริยัติธรรม  
 
10ศูนย์ฝึกอบรมพระธรรมทายาท  
 
11หมู่กุฏิสามเณร  
 
12ศูนย์สัมมนาพระกัลยาณมิตร  
 
13ชมรมพุทธศาสตร์สากล 
 
14อุโบสถ  
 
15วิหารคุณยายอาจารย์ฯ 
 
      วิหารทรงภูเขาทองหกเหลี่ยม ภายในเป็นห้องหยกประดิษฐานรูปหล่อทองคำ คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย พร้อมอัตชีวประวัติของท่าน  
 
16สภาธรรมกายสากลหลังคาจาก
 
     บัจจุบันเป็นสถานที่ก่อสร้างอาคาร 100 ปี
 
17หอฉันคุณยายอาจารย์ฯ
 
      ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา ๐๖.๓๐ น. ถวายภัตตาหาร เวลา ๑๐.๓๐ น. พิธีกดปุ่ม น้ำตกธารทอง จากนั้นถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุสามเณรกว่า ๑,๐๐๐ รูป เวลา ๑๒.๓๐ น. มีการฝึกสมาธิเบื้องต้นกับพระอาจารย์ ณ ห้องใจสบาย  
 
18อาคารที่พักสงฆ์  
 
19อาศรมอุบาสก
 
20ศาลาดุสิต  
 
21ศาลาจาตุมหาราชิกา 
 
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -