Camp for kids

Yuwa Camp โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับเด็ก อายุ 8 - 15 ปี

Yuwa Camp โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับเด็ก อายุ 8 - 15 ปี

ยุวกัลยาณมิตร
  ยุวกัลยาณมิตร ยุวกัลยาณมิตร
 

ค่ายยุวกัลยาณมิตร
คือ บ้านแห่งความรักของยุวกัลยาณมิตร
หรือสถานที่ที่จะสร้าง และหล่อหลอมเด็ก ๆ
ด้วยการนั่งสมาธิ เพื่อให้เป็นผู้ชี้นำสันติสุข
แก่ชาวโลก
 
ยุวกัลยาณมิตร ยุวกัลยาณมิตร ยุวกัลยาณมิตร

โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับเด็ก อายุ 8 - 15 ปี
ช่วงปิดภาคเรียน ระยะเวลาการอบรม 2 สัปดาห์
 

                       กิจกรรมประจำวัน
 
  05.30 ตื่นจากนิทรา
06.00 สวดมนต์เสียงใส
06.30 กิจกรรมยามเช้า
07.15 อิ่มอร่อย
08.30 ฟังธรรม / ปฏิบัติธรรม
11.00 อิ่มอร่อย / รับบุญ
13.30 ปฏิบัติธรรม
14.30 กิจกรรมยามบ่าย
16.00 พักผ่อน
17.30 อิ่มอร่อยอีกแล้ว
18.30 สวดมนต์
19.00 ฟังธรรม / ปฏิบัติธรรม
20.30 ปฏิญาณตน / อธิษฐานจิต 
21.00 หลับกลางองค์พระ
ยุวกัลยาณมิตร ยุวกัลยาณมิตร ยุวกัลยาณมิตร
 
  คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
1. เด็กชายหรือหญิง อายุ 8 - 15 ปี ที่สนใจการปฏิบัติธรรม
2. ที่บ้านเป็นบ้านกัลยาณมิตร
3. สามารถถือศีล 5 ได้ตลอดการอบรม
4. เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่าย จัดการภารกิจส่วนตัวได
้5. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคติดต่อ
6. ปฏิบัติตามระเบียบของการอบรม
7. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
สิ่งของที่ต้องใช้การอบรม
1. เสื้อผ้าสีสดใส 5 ชุด
2. เสื้อกันหนาว และอุปกรณ์กันหนาว
3. เฉพาะผู้หญิงนำผ้าคลุมผ้าเข่ามาด้วย
4. รองเท้าผ้าใบ 1 คู่
5. ของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน
6. สมุดบันทึกและเครื่องเขียน

  สิ่งของที่ไม่พึงนำไป
1. ของมีค่าทุกชนิด เช่น สร้อยคอทองคำ ฯลฯ
2. เกมส์และเครื่องเล่นทุกชนิด
3. หนังสือการ์ตูน หนังสือแฟชั่น เครื่องร้อนใจทุกชนิด 4.โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
5. ซาวเบาท์ เครื่องเล่นเพลงทุกชนิด
หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาทะเบียนบ้าน
2. ใบรับรองแพทย์
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ
4. ค่าลงทะเบียน
 

 

  คลิ๊กอ่านหนังสือ Yuwa Camp
สอบถามรายละเอียดได้ที่โครงการยุวกัลยาณมิตร โทร. 02-831-1180, 08- 5134-1812, 08-9687-1910
 
หรือวันอาทิตย์ ณ เสา P5 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -