Camp for kids

Super Kids Happy Sunday กิจกรรมสำหรับน้องๆ ในวันอาทิตย์

Super Kids Happy Sunday กิจกรรมสำหรับน้องๆ

ในวันอาทิตย์ที่ 2 และ 4 ของเดือน ระหว่างเวลา 13.00 - 15.30 น.

Super kids กิจกรรมสำหรับเด็ก

 

Super Kids Happy Sunday

สโมสร Super Kids ขอเชิญน้องๆ อายุ 8 - 12 ปี มาใช้เวลาว่างวันอาทิตย์อย่างสร้างสรรค์

กับกิจกรรม Super Kids Happy Sunday

น้องๆ จะได้สนุกกับกิจกรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นฝึกการเป็นพิธีกร
วาดรูป ระบายสี กิจกรรมทำอาหาร กิจกรรมร้องเพลง และอื่นๆ อีกมากมาย

จัดทุกวันอาทิตย์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ วัดพระธรรมกาย
เริ่มครั้งแรก วันที่ 23 ธันวาคม นี้

มาพบกันให้ได้นะคะ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทรศัพท์ 083-540-8089


Facebook : superkids


website : www.superkids.tv


Line ID : superkidsclub


หรือ ทุกวันอาทิตย์ ที่บูธสโมสร Super Kids เสา N 29 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -