กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์ 
อารมณ์ดีและอารมณ์สบาย เป็นอุปกรณ์อย่างสำคัญ ที่จะทำให้สติ กับความสบายของเรา
เกิดเป็นมนุษย์ยากนะ กว่ามาเป็นมนุษย์ เราเกิดมาแล้วทั้งหมด
พอพูดถึงบทสวดมนต์บทแรก ที่เป็นบทหัวขบวน และเป็นบทที่ ทำให้มีพระรัตนตรัย บังเกิดขึ้นในโลก
เทวดาตนหนึ่งบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ นามว่า โฆษกเทพบุตร แปลว่า เทวดาที่มีเสียงดังกึกก้อง
ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมตักบาตรพระ 309 รูป ครั้งที่ 6เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
เราเกิดมาสร้างบารมี สร้างความดี ทำนิพพานให้แจ้ง ให้หลุดพ้นจากทุกข์
ถ้ารู้จักการให้โลกนี้ ก็จะอยู่เย็นเป็นสุข สันติสุขก็จะเกิดขึ้นกับมวล มนุษยชาติ
เมื่อเราจำเป็น ต้องอยู่ในสังสารวัฏ เพื่อสร้างบารมี เราต้องออกแบบชีวิตให้ดี

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วัดพุทธไอซ์แลนด์ ประเทศไอซ์แลนด์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วัดภาวนาปีนัง ประเทศมาเลเซีย จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช 2559
สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (DIRI) ผู้ประสานงานภาคพื้นโอเชียเนีย และทีมงาน ได้ร่วมทอดกฐิน ณ วัดหนองกระพ้อ

สุกรปราบพยัคฆ์ วัฑฒกีสูกรชาดก ว่าด้วยหมูสู้เสือได้ด้วยสามัคคีกัน หน้า 1
แพะรับบาป ชาดกว่าด้วยโทษของการฆ่าสัตว์เพื่อทำบุญ หน้า 1
ยาวิเศษ โกสิยชาดก ชาดกว่าด้วยถ้อยคำกับการกินไม่สมกัน หน้า 1
วัฏฏกาชาดก นกคุ่มโพธิสัตว์ ว่าด้วยการทำให้เกิดความสุข หน้า 1
มนุษย์เท่านั้นที่เกิดมาเพื่อสั่งสมบุญ สัตว์ที่เหลือส่วนใหญ่จะเกิดมาเพื่อเสวยผลกรรมที่เคยทำไว้ในอดีต
เมื่อวันเวลาเวียนมาถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ของทุกปี ซึ่งปีนี้ ตรงกับวันที่ ๑๖ กันยายน
ก่อนจะตอบคำถามเหล่านี้ อยากให้เราลองศึกษาประวัติของพระอัญญาโกณฑัญญะผู้เป็นเลิศในด้านการบรรลุธรรม
“สาธารณรัฐสิงคโปร์” เป็นประเทศอัศจรรย์ที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึง ๑ ชั่วอายุคนทะยานขึ้นมาอยู่ในแนวหน้าของโลก
ฉบับนี้ ผู้เขียนจะขอพาท่านผู้อ่านย้อนรำลึกประวัติศาสตร์ในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
หมู่เกาะในทะเลแคริบเบียนนับว่าเป็นเกาะสวรรค์ เป็นสถานที่ที่ผู้คนทั่วโลกต่างก็ใฝ่ฝันที่จะเดินทางไปแสวงหาความสุข
รอยจารึกอักษรโบราณอายุหลายร้อยปีที่ปรากฏบนแผ่นลานนั้น มีความหมายและทรงคุณค่าต่อการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์
วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เกิดเหตุแผ่นดินไหวในเมืองพุกาม ประเทศเมียนมาซึ่งเป็นที่ตั้งของโบราณสถานสำคัญจำนวนมาก

มงคลหมู่ที่ 9 การฝึกภาคปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสให้สิ้นไป มงคลที่ 31 บำเพ็ญตบะมงคลที่ 32 ประพฤติพรหมจรรย์ มงคลที่ 33 เห็นอริยสัจมงคลที่ 34 ทำพระนิพพานให้แจ้ง
มงคลหมู่ที่ 8 การแสวงหาธรรมะเบื้องสูงใส่ตัวให้เต็มที่ มงคลที่ 27 มีความอดทน มงคลที่ 28 เป็นคนว่าง่าย มงคลที่ 29 เห็นสมณะ มงคลที่ 30 สนทนาธรรมตามกาล
เมื่อเราเตรียมสภาพใจของเราไว้พร้อมด้วยการแก้ไขปรับปรุงให้เป็นผู้ที่ไม่ข้องแวะกับสิ่งที่เป็นบาปสิ่งที่ทำลายสติสัมปชัญญะ
มงคลหมู่ที่ 16 ปรับเตรียมสภาพใจให้พร้อม มงคลที่ 19 งดเว้นจากบาป มงคลที่ 20 สำรวมจากการดื่มน้ำเมา มงคลที่ 21 ไม่ประมาทในธรรม

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร