สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ยุวพุทธิกสมาคม สนับสนุนบวชแสนรูป

                                 

    

 

     

 

          เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย ได้ยื่นขอความอนุเคราะห์จากยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ไปยังสื่อต่าง ๆ ซึ่งนายอนุรุธ ว่องวานิช นายกสมาคมยุวพุทธิกสมาคมฯ ได้ประสานความร่วมมือไปยังสื่อต่าง ๆ เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์โครงการ

              

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร