สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มูลนิธิธรรมกายมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ว่างงาน ตำบลคลองห้า

                                  

   

 

     

 

           เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มูลนิธิธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) มอบถุงยังชีพจำนวน ๒๐๐ ถุง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภาวะเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนผู้ว่างงานในเขตพื้นที่ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พิธีมอบถุงยังชีพจัดขึ้น ณ วัดแสวงสามัคคีธรรม โดยมีอำเภอคลองหลวงและองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า จังหวัดปทุมธานี เป็นผู้ดำเนินโครงการ

           

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร