สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีมอบพัดยศหนเหนือ

                                

     

 

 

             เมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีพระสงฆ์ในเขตการปกครองเข้าร่วมพิธีทั้งสิ้น ๔๐๙ รูป

           

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร