สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีอัญเชิญพระประธาน ประเทศสวีเดน

                   

    

 

    

 

           เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะสงฆ์และกัลยามิตรชาวสวีเดนร่วมแรงร่วมใจช่วยกันย้ายวัดพุทธโกเธนเบิ์กไปยังวัดแห่งใหม่ คือ วัดพะธมกายบูโรส และในวันที่ ๑๙ มกราคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง วัดพระธรรมกายบูโรสได้จัดปฏิบัติธรรมธุดงค์กลั่นแผ่นดิน และทำพิธีอัญเชิญพระประธานเพื่อประดิษฐาน ณ วัดพระธรรมกายบูโรส

         

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร