สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

อบรมบุคลากรทางการศึกษา

       

     

 

           เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ได้จัดการอบรมขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีอุดมการณ์ วิสัยทัศน์ บุคลิกภาพความเป็นผู้นำ และพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมีพระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายไปเทศน์สอนเรื่องความสำคัญของวิชาชีพครูในมุมมองพระพุทธศาสนา เรื่องการทำทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา และการพัฒนานิสัยผ่านบทฝึกต่าง ๆ

              

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร