สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ประชุมโครงการอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน

                             

       

 

 

          เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๓ คณะกัลยาณมิตรจังหวัดสิงห์บุรีได้ร่วมประชุมกัน ณ วัดสว่างอารมณ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ๑๐๐,๐๐๐ คน โดยจังหวัดสิงห์บุรีมีวัดที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ๔ วัด คือ วัดกลางธนรินทร์ วัดราษฎร์บำรุง วัดสละบาป วัดสว่างอารมณ์ และได้ตั้งเป้าหมายไว้ศูนย์ละ ๑๓๐ คน ซึ่งกัลยาณมิตรทุกท่านต่างตั้งใจทำหน้าที่ชักชวนหญิงแท้ให้มาสมัครบวชให้ครบตามเป้าหมาย

           

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร