สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีถวายโคมมาฆประทีป ประเทศสหรัฐอเมริกา

                              

      

 

     

 

          เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายซีแอตเติล พร้อมใจกันไปร่วมงานบุญที่วัดในพิธีถวายโคมมาฆประทีป ทอดผ้าป่าสร้างกุฏิสงฆ์ และพิธีอุทิศส่วนกุศลแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว กิจกรรมเริ่มด้วยการปฏิบัติธรรม อาราธนาศีล ถวายภัตตาหาร ตักบาตร จากนั้นเป็นพิธีอุทิศส่วนกุศล และพิธีถวายกองทุนโคมมาฆประทีป ต่อด้วยพิธีทอดผ้าป่าสร้างกุฏิสงฆ์

        

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร