สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีบูชาข้าวพระ ประเทศแคนาดา

                   

                 

 

         

 

           เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระ ภาคเช้าปฏิบัติธรรม บูชาข้าวพระ ตักบาตร ถวายภัตตาหาร ภาคบ่ายมีพิธีถวายกองทุนการศึกษาแด่  คณะสงฆ์ ในวันเดียวกัน ณ เมืองมอนทริออล มีงานบุญเลี้ยงพระ โดยมีชาวพื้นเมืองและชาวไทยมาร่วมพิธีบูชาข้าวพระ  ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๒  และจะจัดต่อเนื่องกันเป็นประจำทุกเดือน

        

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร