สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์เผยแผ่ธรรมะอบรมบุคลากรโรงพยาบาลกรุงธน รุ่นที่ ๔

                          

       

 

     

 

          เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ศูนย์เผยแผ่ธรรมะ สำนักบุคคลกลาง วัดพระธรรมกาย ร่วมกับ   โรงพยาบาลกรุงธน จัดอบรมบุคลากรในโรงพยาบาลกว่า ๑๐๐ คน ในโครงการองค์กรเปี่ยมสุข ภายใต้ชื่อ โครงการองค์กรเปี่ยมสุขร่วมกันสุขสันต์ทั้งทีมŽ รุ่นที่ ๔ โดยพระอาจารย์ได้แนะนำวิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น และแสดงธรรมเรื่องความสำคัญในสหวิชาชีพ ภาพรวมของพระพุทธศาสนา การทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา และหลักการทำงานร่วมกันอย่างมี ความสุข         

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร